Sony Xperia E4g - Zvuk, zvono i glasnoća

background image

Zvuk, zvono i glasnoća

Za dolazne pozive i obavijesti te reprodukciju glazbe i videozapisa možete prilagoditi

glasnoću zvuka zvona. Uređaj možete staviti i u tihi način rada da ne bi zvonio kada ste

na sastanku.

Prilagodba glasnoće

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Glasnoća.

3

Povucite klizače za glasnoću u željene položaje.

Da biste prilagodili glasnoću zvuka zvona i reprodukcije multimedijskog sadržaja dok je zaslon

zaključan, možete i pritisnuti tipku za povećanje i smanjivanje glasnoće.

Postavljanje uređaja u način rada s vibracijom

Pritisnite tipku za glasnoću dolje dok se na traci stanja ne prikaže .

Postavljanje uređaja u tihi način rada

1

Pritišćite tipku za smanjivanje glasnoće dok uređaj ne zavibrira, a na traci stanja ne

prikaže se .

2

Ponovno pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće. Na traci stanja pojavit će se .

Da biste izašli iz tihog načina rada, pritisnite tipku za povećanje glasnoće.

Za postavljanje uređaja u način rada s vibracijom i zvonjenjem

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk.

3

Označite potvrdni okvir

Vibriranje prilikom zvonjenja.

35

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za namještanje zvuka zvona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona.

3

Odaberite opciju na popisu ili dotaknite za odabir glazbene datoteke spremljene

na uređaju.

4

Za potvrdu dotaknite

Dovršeno.

Odabir zvuka za obavijesti

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk > Zvuk obavijesti.

3

Na popisu odaberite opciju ili dotaknite i odaberite glazbenu datoteku

spremljenu na uređaju.

4

Da biste potvrdili, dotaknite

Dovršeno.

Neke aplikacije imaju vlastite specifične zvukove za obavijesti koje možete odabrati u

postavkama aplikacije.

Omogućivanje zvukova dodira

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk.

3

Označite potvrdne okvire

Zvukovi tipki tipkovnice i Zvukovi pri dodiru.