Sony Xperia E4g - Upravljanje dodatnom opremom i postavkama pomoću aplikacije Smart Connect

background image

Upravljanje dodatnom opremom i postavkama pomoću aplikacije

Smart Connect

Pomoću aplikacije Smart Connect možete postaviti što se događa u uređaju kada

povežete dodatnu opremu ili prekinete vezu s njom. Možete, primjerice, postaviti da se

pri priključivanju slušalica uvijek otvara aplikacija za FM radio.
Aplikaciju Smart Connect možete postaviti i tako da čita dolazne tekstne poruke. i za

postavljanje određene akcije ili grupe akcija koje će se pokretati na uređaju u određeno

doba dana. Ako, primjerice, priključite slušalice između 7.00 i 9.00 sati, možete postaviti

da se:

pokrene aplikacija Walkman®

otvori web-preglednik na stranici s jutarnjim novinama

glasnoća zvona postavi na vibriranje
Smart Connect omogućuje i upravljanje dodatnom opremom kao što su SmartTags i

SmartWatch. Dodatne informacije potražite u priručniku za dodatnu opremu.

1

Dodirnite da bi se prikazali svi dodani uređaji

2

Dodavanje uređaja ili događaja

3

Prikaz opcija izbornika

4

Dodirnite da bi se prikazali svi dodani događaji

5

Dodirnite da biste aktivirali događaj

6

Dodirnite da biste pogledali pojedinosti o događaju

102

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izrada događaja za Smart Connect

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Ako Smart Connect otvarate prvi put, dotaknite

U redu da biste zatvorili uvodni

zaslon.

3

Na kartici

Događaji dotaknite .

4

Ako prvi put izrađujete događaj, ponovno dotaknite

U redu da biste zatvorili

uvodni zaslon.

5

Dodajte uvjetima u kojima želite aktivirati taj događaj. Uvjet može biti uspostava

veze s dodatnim priborom, određeno vremensko razdoblje ili oboje.

6

Da biste nastavili, dotaknite .

7

Dodajte radnju koju želite pokrenuti prilikom povezivanja dodatnog pribora i

odredite druge željene postavke.

8

Da biste nastavili, dotaknite .

9

Postavite naziv događaja pa dotaknite

Dovrši.

Da biste dodali Bluetooth® dodatnu opremu, morate je najprije upariti s uređajem.

Uređivanje događaja Smart Connect

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na kartici

Događaji dotaknite događaj.

3

Ako je događaj isključen, povucite klizač udesno da biste ga uključili.

4

Dotaknite

Uredi pa po želji prilagodite postavke.

Za brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, a zatim dotaknite

Izbriši događaj.

3

Za potvrdu dotaknite

Izbriši.

Možete i otvoriti događaj koji želite izbrisati, a zatim dotaknuti >

Izbriši događaj > Izbriši.

Postavljanje funkcije Smart Connect na čitanje dolaznih tekstnih poruka

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Potvrdite okvir pokraj

Tekst u govor, a zatim po potrebi potvrdite aktivaciju.

Ako je ta značajka uključena, sve se dolazne poruke čitaju naglas. Radi zaštite privatnosti tu

značajku isključite ako uređaj koristite na javnom mjestu ili na poslu, primjerice.

Upravljanje uređajima

Pomoću aplikacije Smart Connect upravljajte raznim pametnim dodacima koje možete

povezati s uređajima, kao što su Sonyjevi dodaci SmartTags, SmartWatch i Smart

Wireless Headset pro. Smart Connect preuzima sve potrebne aplikacije te pronalazi

aplikacije drugih proizvođača kad su dostupne. Prethodno povezani uređaji prikazuju se

na popisu koji vam omogućuje prikaz dodatnih informacija o značajkama pojedinog

uređaja.

Za uparivanje i povezivanje dodatka

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect. Ako Smart Connect otvarate po prvi put,

dotaknite

U redu da biste zatvorili uvodni zaslon.

2

Dotaknite

Uređaji, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

U redu da biste pokrenuli traženje uređaja.

4

Na popisu rezultata dotaknite naziv uređaja koji želite dodati.

Za prilagođavanje postavki povezanog dodatka

1

Dodatak uparite i povežite s uređajem.

2

Pokrenite aplikaciju Smart Connect.

3

Dotaknite

Dod. oprema, a zatim dotaknite naziv povezanog dodatka.

4

Prilagodite željene postavke.

103

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.