Sony Xperia E4g - O ovom korisničkom priručniku

background image

O ovom korisničkom priručniku

Ovo je korisnički priručnik za uređaj

Xperia™ E4g s verzijom softvera Android™ 4.4.4.

Ako niste sigurni koju verziju softvera imate na uređaju, provjerite to pomoću izbornika

Postavke. Za više informacija o ažuriranjima softvera, pogledajte

Ažuriranje uređaja

na

stranici 112 .

Za provjeru trenutne verzije vašeg uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu > Verzija sustava Android.