Sony Xperia E4g - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate račun za Google™, web-servis my Xperia može vam olakšati pronalaženje i

zaštitu uređaja u slučaju da ga izgubite. Možete učiniti sljedeće:

Pronađite uređaj na karti.

Aktivirajte zvučno upozorenje čak i ako je uređaj u tihom načinu rada.

Daljinski zaključajte uređaj i postavite zaslon tako da prikazuje vaše podatke za kontakt

bilo kojoj osobi koja pronađe uređaj.

Ako vam ne preostane ništa drugo, daljinski očistite internu i eksternu memoriju uređaja.

Usluga my Xperia možda nije dostupna u svim državama/regijama.

113

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Aktivacija usluge my Xperia

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > my Xperia > Aktiviraj.

3

Potvrdite okvir, a potom dotaknite

Prihvati.

4

Ako se to od vas zatraži, prijavite se na račun za Sony Entertainment Network ili,

ako ga nemate, stvorite novi.

5

Omogućite lokacijske usluge na svom uređaju, ako one već nisu omogućene.

Da biste potvrdili može li usluga my Xperia pronaći vaš uređaj, idite na web-mjesto

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se putem Google™ računa ili računa za Sony

Entertainment Network koji ste postavili na uređaju.