Sony Xperia E4g - Recikliranje uređaja

background image

Recikliranje uređaja

Imate stari uređaj koji vam leži kod kuće? Zašto ga ne reciklirate? Ako to učinite, pomoći

ćete nam u ponovnom korištenju materijala i komponenti, a također ćete zaštititi okoliš!

Saznajte više o mogućnostima recikliranja u vašoj regiji na

www.sonymobile.com/recycle

.