Sony Xperia E4g - Sigurnosno kopiranje i vraćanje sadržaja

background image

Sigurnosno kopiranje i vraćanje sadržaja

Općenito, ne biste trebali spremati fotografije, videozapise i drugi osobni sadržaj

isključivo na unutarnju memoriju uređaja. Ako se nešto dogodi s hardverom ili se vaš

uređaj izgubi ili bude ukraden, podaci pohranjeni na unutarnju memoriju su izgubljeni

zauvijek. Preporučujemo da koristite aplikacije Xperia™ Companion kako biste napravili

sigurnosne kopije koje vaše podatke spremaju na računalo, koje je vanjski uređaj. Ovaj

način izričito se preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju Android verziju.
Korištenjem aplikacije Backup & Restore možete brže izraditi sigurnosnu kopiju osnovnih

postavki i podataka na mreži pomoću svojeg Google™ računa. Ovu aplikaciju možete

koristiti za lokalnu izradu sigurnosne kopije podataka, primjerice, na SD karticu u vašem

uređaju ili na vanjski USB uređaj za spremanje.

Vrlo je važno da zapamtite zaporku koju ste postavili kada izrađujete sigurnosnu kopiju

podataka. Ako zaboravite zaporku, možda više nećete moći vratiti važne podatke, kao što su

kontakti i poruke.

Izrada sigurnosne kopije na računalu

Koristite softver Xperia™ Companion za izradu sigurnosne kopije podataka s vašeg
uređaja na računalo ili Apple

®

Mac

®

računalo. Ove sigurnosne kopije aplikacija

omogućuju vam da izradite sigurnosnu kopiju sljedećih podataka:

Kontakti i evidencija poziva

Poruke

Kalendar

Postavke

Medijske datoteke poput glazbe i videozapisa

118

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Fotografije i slike

Za izradu sigurnosne kopije korištenjem računala

1

Provjerite je li softver Xperia™ instaliran na vašem računalu ili Apple

®

Mac

®

računalu.

2

Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3

Računalo: Otvorite softver Xperia™ Companion. Nakon nekoliko trenutaka,

računalo detektira vaš uređaj.

4

Odaberite

Izrada sigurnosne kopije na glavnom zaslonu.

5

Slijedite upute na zaslonu za izradu sigurnosne kopije podataka iz vašeg uređaja.

Za vraćanje podataka korištenjem računala

1

Provjerite je li softver Xperia™ instaliran na vašem računalu ili Apple

®

Mac

®

računalu.

2

Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

3

Računalo: Otvorite softver Xperia™ Companion.

4

Kliknite na

Vrati.

5

Odaberite datoteku sigurnosne kopije iz zapisa sigurnosne kopije, potom

dotaknite

Vrati i slijedite upute na zaslonu za vraćanje podataka na vaš uređaj.

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću aplikacije Backup & Restore

Ovisno o verziji aplikacije Backup & Restore koja je instalirana na vašem uređaju, možda

nećete moći sigurnosno kopirati i vraćati podatke između različitih verzija sustava Android,

primjerice, prilikom ažuriranja s verzije 4.3 na 4.4. Ako je instalirana verzija 2.0 (ili novija)

aplikacije Backup & Restore, međutim, možete vraćati podatke između takvih ažuriranja.

Verziju aplikacije Backup & Restore možete vidjeti u odjeljku

Postavke > Aplikacije > Sve >

Sigurnosno kopiraj i vrati.

Pomoću aplikacije Backup & Restore možete ručno izraditi sigurnosnu kopiju podataka ili

uključiti automatsku izradu sigurnosne kopije radi redovitog spremanja podataka.
Preporučuje se da prije vraćanja tvorničkih postavki izradite sigurnosnu kopiju podataka

pomoću aplikacije Backup & Restore. Pomoću te aplikacije možete sigurnosno kopirati

sljedeće vrste podataka na SD karticu na uređaju:

favoriti

zapisnici poziva

kontakti

razgovori

podaci iz kalendara

Postavljanje funkcije automatske izrade sigurnosne kopije

1

Ako izrađujete sigurnosnu kopiju na SD karticu, provjerite je li SD kartica pravilno

umetnuta u uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Sigurnosno kopiranje i vraćanje.

4

Da biste omogućili funkciju automatske izrade sigurnosne kopije, povucite klizač

udesno.

5

Da biste odabrali učestalost sigurnosnog kopiranja, dotaknite , a potom

odaberite željenu učestalost izrade sigurnosne kopije.

6

Da biste odabrali mjesto spremanja datoteka sigurnosne kopije, dotaknite > .

7

Da biste odabrali vrstu datoteka za sigurnosnu kopiju, potvrdite odgovarajuće

okvire.

8

Da biste spremili postavke, dotaknite .

119

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Ručno sigurnosno kopiranje sadržaja

1

Ako izrađujete sigurnosnu kopiju na SD kartici, provjerite je li pravilno umetnuta u

uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Sigurnosno kopiranje i vraćanje.

4

Dotaknite

Ručno sig. kopiranje, a zatim odaberite odredište sigurnosne kopije i

vrste podataka za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju.

5

Dotaknite

Nastavi.

6

Kada se sigurnosna kopija dovrši, dotaknite

Završi.

Vraćanje sigurnosne kopije sadržaja

1

Ako vraćate sadržaj sa SD kartice, provjerite je li ona ispravno umetnuta u uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Sigurnosno kopiranje i vraćanje.

4

Dotaknite

Odmah vrati podatke, a zatim odaberite izvor vraćanja i vrste podataka

koje želite vratiti.

5

Dotaknite

Nastavi.

6

Kada je sadržaj vraćen, dotaknite

Završi.

Imajte na umu da će se tijekom postupka vraćanja izbrisati sve promjene koje ste na podacima

i postavkama izvršili nakon izrade sigurnosne kopije, uključujući sve aplikacije koje ste preuzeli.