Sony Xperia E4g - Upravljanje datotekama putem računala

background image

Upravljanje datotekama putem računala

na stranici 117 .

Upravljanje datotekama putem računala

USB kabelom povežite računalo sa sustavom Windows

®

i uređaj da biste mogli prenositi

datoteke i upravljati njima. Kad povežete uređaje, pomoću eksplorera za datoteke na

računalu možete povlačiti i ispuštati sadržaj s uređaja na računalo i obrnuto ili s interne

memorije uređaja na SD karticu i obrnuto.

Ako imate računalo ili Apple

®

Mac

®

računalo, možete koristiti Xperia™ Companion za

pristup sustavu datoteka vašeg uređaja.

Prijenos datoteka u načinu prijenosa medijskih sadržaja putem Wi-Fi

®

mreže

Pomoću Wi-Fi

®

veze datoteke možete prenijeti s uređaja na druge uređaje koji

podržavaju MTP, primjerice na računalo. Kako biste se povezali, potrebno je združiti dva

uređaja. Ako s uređaja na računalo ili obratno prenosite glazbene, video, slikovne ili

druge multimedijske datoteke, preporučuje se na računalu koristiti program Media Go™.

Media Go™ pretvara medijske datoteke kako biste ih mogli koristiti na uređaju.

Kako biste mogli koristiti tu funkciju, potreban vam je uređaj koji podržava Wi-Fi

®

i prijenos

medijskih sadržaja, primjerice računalo sa sustavom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili Windows

®

7.

117

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Priprema uređaja za bežično korištenje s računalom

1

Provjerite je li na uređaju omogućen način za prijenos multimedijskih sadržaja. Taj

je način obično omogućen po zadanom.

2

Provjerite je li uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

4

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB

povezivost.

5

Dotaknite

Upari s računalom, a zatim Dalje.

6

Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.

Bežično povezivanje s uparenim uređajem

1

Provjerite je li na uređaju omogućen način za prijenos multimedijskih sadržaja. Taj

je način obično omogućen po zadanom.

2

Provjerite je li uključena funkcija Wi-Fi

®

.

3

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

4

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB

povezivost.

5

Odaberite upareni uređaj s kojim se želite povezati pa dotaknite

Poveži.

Prekidanje veze s uparenim uređajem

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB

povezivost.

3

Odaberite upareni uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

4

Dotaknite

Prekini vezu.

Uklanjanje uparivanja s drugim uređajem

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > USB

povezivost.

3

Odaberite upareni uređaj koji želite ukloniti.

4

Dotaknite

Raspari.