Sony Xperia E4g - Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

background image

Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima

Možete prikazati ili pokrenuti medijski sadržaj spremljen u vašem uređaju na drugom

uređaju poput, na primjer, TV prijamnika ili računala. Takvi uređaji radi dijeljenja sadržaja

moraju biti DLNA Certified™ od strane Digital Living Network Alliance i moraju biti

priključeni na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj. Možete prikazati ili pokrenuti sadržaj s

drugih DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju.
Nakon što podesite dijeljenje sadržaja između uređaja, možete, na primjer, slušati

glazbene datoteke iz vašeg uređaja na osobnom računalu ili prikazati fotografije snimljene

s fotoaparatom uređaja na TV prijamniku velikog zaslona.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Kada pokrenete datoteke iz drugog DLNA Certified™ uređaja na svom uređaju, ovaj

drugi uređaj radi ako poslužitelj. Drugim riječima, dijeli sadržaj putem mreže. Uređaj

poslužitelj mora imati omogućenu funkciju za dijeljenje sadržaja i davati odobrenje

pristupa na vaš uređaj. Također mora biti povezan na istu Wi-Fi® mrežu kao vaš uređaj.

96

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za pokretanje dijeljene pjesme na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Walkman® u desno i dotaknite

Uređaji.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite pjesmu koju želite pokrenuti. Pjesma

se automatski pokreće.

Za pokretanje dijeljenog videozapisa na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Filmovi u desno i dotaknite

Uređaji.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite videozapis koji želite pokrenuti.

Za prikaz dijeljene fotografije na vašem uređaju

1

Provjerite jesu li uređaji s kojima želite dijeliti datoteke povezani na istu Wi-Fi®

mrežu kao vaš uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Album.

3

Povucite lijevi rub početnog zaslona Album u desno i dotaknite

Uređaji.

4

Odaberite uređaj iz popisa povezanih uređaja.

5

Tražite mape povezanih uređaja i odaberite fotografiju za prikaz.

Pokretanje datoteka iz DLNA Certified™ uređaja na uređaju

Prije prikaza ili pokretanja medijskih datoteka iz vašeg uređaja na drugim DLNA

Certified™ uređajima, morate podesiti dijeljenje datoteka na svoj uređaju. Uređaj s kojim

dijelite sadržaj se naziva uređaj klijenta. Primjerice, TV prijamnik, računalo ili tablet mogu

djelovati kao uređaj klijenta. Vaš uređaj radi kao multimedijski poslužitelj kada čini sadržaj

dostupan uređaju klijenta. Kada podesite dijeljenje datoteka na svom uređaju, morate

dopustiti pristup uređaju klijenta. Nakon što to učinite, takvi uređaji pojavljuju se kao

registrirani uređaji. Uređaji koji čekaju dopuštenje pristupa navedeni su kao uređaji na

čekanju.

Za podešavanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Povezivanje uređaja na Wi-Fi® mrežu.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Dotaknite , a zatim dotaknite

Multimedijski poslužitelj.

4

Za uključenje funkcije

Razmjena multimedije, povucite klizač. Na traci stanja

prikazat će se . Vaš uređaj može raditi kao multimedijski poslužitelj.

5

Povežite računalo ili drugi uređaj(-e) na istu Wi-Fi® mrežu kao uređaj.

6

Pojavljuje se obavijest u traci stanja uređaja. Otvorite obavijest i postavite

dopuštenje za svaki uređaj.

Upute za postavljanje djeljenja datoteka korištenjem DLNA™ razlikuje se ovisno o klijentu

uređaja. Za više informacija pogledajte Priručnik za uređaj klijenta. Ako se uređaj ne može

povezati na mrežu klijenta, provjerite radi li vaša Wi-Fi® mreža.

Izborniku

Multimedijski poslužitelj možete pristupiti i u odjeljku Postavke > Povezivost uređaja

Xperia™ > Multimedijski poslužitelj. Ako zatvorite prikaz Multimedijski poslužitelj, funkcija

dijeljenja datoteka nastavit će se izvoditi u pozadini.

Zaustavljanje dijeljenja datoteka s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Klizač pokraj opcije

Razmjena multimedije povucite ulijevo.

97

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje dozvola za pristup uređaju na čekanju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Uređaji na čekanju.

4

Odaberite razinu dozvola za pristup.

Promjena naziva registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji, a zatim odaberite Promijeni naziv.

4

Unesite novi naziv uređaja.

Promjena razine pristupa registriranog uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Odaberite uređaj s popisa

Registrirani uređaji.

4

Dotaknite

Promijeni razinu pristupa i odaberite opciju.

Traženje pomoći o dijeljenju sadržaja s drugim DLNA Certified™ uređajima

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Povezivost uređaja Xperia™ > Multimedijski

poslužitelj.

3

Dotaknite .

Pokretanje datoteka na uređaju Digital Media Renderer

Korištenjem tehnologije DLNA™ možete gurnuti medijski sadržaj spremljen na uređaju na

drugi uređaj povezan na istu Wi-Fi® mrežu. Drugi uređaj mora biti sposoban da

funkcionira kao Digital Media Renderer (DMR) uređaj i pokrenuti ili reproducirati sadržaj

primljen od uređaja. TV prijamnik s funkcijom DLNA ili osobno računalo pokretano

operacijskim sustavom Windows® 7 ili više su primjeri DMR uređaja.

Postavke za omogućavanje Digital Media Renderer mogu se razlikovati ovisno o uređaju.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za DMR uređaj.

Sadržaj osiguran s DRM (digitalno upravljanje pravima) ne može se prikazati na uređaju Digital

Media Renderer korištenjem tehnologije DLNA™.

Za prikaz fotografija ili videozapisa iz uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li povezan na istu Wi-Fi® mrežu

kao uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Album.

4

Tražite i otvorite fotografije ili videozapise koje želite pregledati.

5

Dotaknite zaslon za prikaz alatne trake, potom dotaknite i odaberite DMR
uređaj za dijeljenje sadržaja. Odabrani sadržaj se reproducira kronološkim

redoslijedom na uređaju koji ste odabrali.

6

Za prekid veze iz DMR uređaja dotaknite i odaberite

Prekini vezu. Datoteka se

zaustavlja pokretati na DMR uređaju no nastavlja se pokretati na uređaju.

Možete također i dijeliti videozapis iz aplikacije Filmovi na uređaju na način da dotaknete
videozapis i potom dotaknete

.

98

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za pokretanje pjesme iz uređaja na DMR uređaju

1

Provjerite jeste li pravilno postavili DMR uređaj i je li povezan na istu Wi-Fi® mrežu

kao uređaj.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

3

Odaberite kategoriju glazbe i tražite za pjesmu koju želite dijeliti, potom dotaknite

pjesmu.

4

Dotaknite i odaberite DMR uređaj s kojim dijelite sadržaj. Pjesme se automatski
reproduciraju na uređaju koji ste odabrali.

5

Za prekid veze iz DMR uređaja dotaknite i odaberite svoj uređaj. Pjesma se

zaustavlja pokretati na DMR uređaju no nastavlja se pokretati na uređaju.