Sony Xperia E4g - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvaća uslugu govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati govorne

poruke za vas kada se ne možete javiti. Broj usluge govorne pošte obično je spremljen

na SIM kartici. Ako nije, možete ga saznati od davatelja usluge i ručno ga unijeti.

51

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Unos broja govorne pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Govorna pošta >Postavke govorne

pošte > Broj govorne pošte.

3

Unesite broj govorne pošte.

4

Dotaknite

U redu.

Nazivanje usluge govorne pošte

1

Iz Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon.

3

Dodirnite i držite

1

.