Sony Xperia E4g - Korištenje evidencija poziva

background image

Korištenje evidencija poziva

U zapisniku poziva možete prikazati propuštene , primljene i upućene .

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada imate propušteni poziv, na traci stanja pojavljuje se . Traku stanja povucite

prema dolje.

2

Dotaknite

Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon. U gornjem desnom dijelu zaslona pojavit će se

prikaz evidencije poziva.

3

Da biste izravno pozvali broj, dotaknite broj. Da biste prije pozivanja uredili broj,

dodirnite ga i držite, a zatim dotaknite

Uredi broj prije poziva.

Broj možete pozvati i tako da dotaknete >

Uzvrati poziv.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon. U gornjem desnom dijelu zaslona pojavit će se

prikaz evidencije poziva.

3

Dodirnite i držite broj, a zatim dotaknite

Dodaj u kontakte.

4

Dotaknite željeni kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

5

Uredite detalje o kontaktu i dotaknite

Gotovo.

Za skrivanje evidencije poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon.

3

Dotaknite >

Sakrij evidenciju poziva.