Sony Xperia E4g - Pozivi u tijeku

background image

Pozivi u tijeku

48

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Unos brojeva tijekom poziva

2

Uključivanje zvučnika tijekom poziva

3

Stavljanje trenutnog poziva na čekanje ili dohvaćanje poziva

4

Otvaranje popisa kontakata

5

Isključivanje mikrofona tijekom poziva

6

Završavanje poziva

Promjena glasnoće zvučnika slušalice tijekom poziva

Pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Aktiviranje zaslona tijekom poziva

Kratko pritisnite .