Sony Xperia E4g - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Za odgovor na poziv

Za odbijanje poziva

Isključivanje melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv, pritisnite tipku glasnoće.

Korištenje automatske tajnice

Aplikacija automatske tajnice na uređaju može odgovarati na pozive kad ste zauzeti ili

kad propustite poziv. Funkciju automatskog odgovaranja možete sami omogućiti, a

pritom i odrediti koliko će sekundi čekati prije automatskog odgovaranja na poziv. Pozive

možete i ručno usmjeriti na automatsku tajnicu kad ste prezauzeti da biste na njih

odgovorili. Porukama ostavljenima na automatskoj tajnici možete pristupiti izravno s

uređaja.

Prije korištenja automatske tajnice morate snimiti pozdravnu poruku.

Snimanje pozdravne poruke za automatsku tajnicu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Automatska sekretarica > Pozdravi.

3

Dotaknite

Snimi novi pozdrav i slijedite upute na zaslonu.

Omogućivanje automatskog odgovora

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Automatska sekretarica.

3

Potvrdite okvir

Automatska sekretarica.

Ako ne postavite vremensku odgodu za automatske odgovore na pozive, koristit će se zadana

vrijednost.

47

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odbijanje poziva pomoću automatske tajnice

Kad stigne dolazni poziv, povucite

Mogućnosti odgovora prema gore pa odaberite

Odbij pomoću autom. sekretarice.

Postavljanje vremenske odgode za automatske odgovore

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Automatska sekretarica.

3

Dotaknite

Javljanje nakon.

4

Namjestite vrijeme pomicanjem prema gore i dolje.

5

Dotaknite

Gotovo.

Preslušavanje poruka na automatskoj tajnici

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Automatska sekretarica > Poruke.

3

Odaberite govornu poruku koju želite poslušati.

Poruke na automatskoj tajnici možete preslušati i izravno iz evidencije poziva tako da

dotaknete .

Odbijanje poziva uz SMS

Poziv možete odbiti uz slanje SMS-a. Kada odbijete poziv uz takvu poruku, ona se

automatski šalje pozivatelju i pohranjuje u razgovor porukama s tim kontaktom.
Možete odabrati neku od brojnih unaprijed definiranih poruka na uređaju ili izraditi novu

poruku. Personalizirane poruke možete izraditi i uređivanjem unaprijed definiranih.

Odbijanje poziva uz slanje SMS-a

1

Kad stigne dolazni poziv, povucite

Mogućnosti odgovora prema gore pa dotaknite

Odbij uz poruku.

2

Odaberite unaprijed definiranu poruku ili dotaknite pa unesite novu poruku.

Odbijanje drugog poziva uz slanje SMS poruke

1

Kada tijekom poziva začujete učestale zvučne signale, povucite

Odbij uz poruku

prema gore.

2

Odaberite unaprijed sastavljenu poruku ili dotaknite pa unesite novu poruku.

Uređivanje SMS-a koji se koristi pri odbijanju poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Odbijanje poziva uz poruku.

3

Dotaknite poruku koju želite urediti, a potom unesite potrebne promjene.

4

Dotaknite

U redu.