Sony Xperia E4g - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, doticanjem broja spremljenog na

popis kontakata ili doticanjem telefonskog broja u prikazu evidencije poziva. Da biste

brzo pronašli brojeve s popisa kontakata i iz evidencije poziva, možete koristiti funkciju

pametnog biranja. Za upućivanje videopoziva možete koristiti aplikaciju Hangouts™ za

razmjenu izravnih poruka i videorazgovore koja se nalazi na uređaju. Pogledajte odjeljak

Izravne poruke i videorazgovori

na stranici 61 .

1

Otvaranje popisa kontakata

2

Prikaz stavki evidencije poziva

3

Prikaz omiljenih kontakata

4

Prikaz svih grupa kontakata spremljenih na uređaj

5

Brisanje broja

6

Brojčanik

7

Prikaz dodatnih opcija

8

Gumb za upućivanje poziva

9

Skrivanje ili prikaz brojčanika

Za upućivanje poziva biranjem broja

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon.

3

Unesite broj primatelja i dotaknite .

Za upućivanje poziva korištenjem pametnog biranja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite opciju

Telefon.

3

Koristite brojčanik za unos slova ili brojeva koji odgovaraju kontaktu kojeg želite

pozvati. Kako upisujete svako slovo ili broj, pojavljuje popis mogućih rezultata.

4

Dotaknite kontakt koji želite pozvati.

46

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Telefon.

3

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak „+“.

4

Unesite pozivni broj zemlje, lokalni predbroj (bez početne nule) i telefonski broj, a

zatim dotaknite .

Dodavanje broja za izravno biranje na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira i

ne prikaže se izbornik za prilagodbu.

2

Na izborniku za prilagodbu dotaknite

Aplikacije > Prečaci.

3

Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite

Izravno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za izravno biranje.

Prikaz ili skrivanje telefonskog broja

Možete odabrati prikaz ili sakrivanje svog telefonskog broja na uređajima primatelja

poziva kada im uputite poziv.

Prikaz i skrivanje broja telefona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > Prikaz broja

pozivatelja.