Sony Xperia E4g - Više poziva

background image

Više poziva

Ako ste aktivirali čekanje poziva, možete rukovati nekolicinom poziva istovremeno. Ako je

ta značajka aktivirana, zvučnim ćete signalom biti obaviješteni ako primite drugi poziv.

50

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Aktivacija i deaktivacija poziva na čekanju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, dotaknite

Poziv na čekanju.

Za odgovor na drugi poziv i stavljanje poziva u tijeku na čekanje

Kada tijekom poziva začujete zvučne signale koji se ponavljaju, povucite

udesno.

Odbijanje drugog poziva

Kada tijekom poziva začujete zvučne signale koji se ponavljaju, povucite ulijevo.

Za upućivanje drugog poziva

1

Tijekom poziva dotaknite .

2

Unesite broj primatelja i dotaknite . Prvi je poziv stavljen na čekanje.

Za odgovor na treći poziv i dovršenje trenutnog poziva

Kada imate treći dolazni poziv, dotaknite

Prekini trenutni poziv i odgovori.

Za odbijanje trećeg poziva

Kada imate treći dolazni poziv, dotaknite

Odbij dolazni poziv.

Prebacivanje s jednog poziva na drugi

Da biste se prebacili na drugi poziv, a trenutni stavili na čekanje, dotaknite

Prebaci

na taj poziv.