Sony Xperia E4g - Korištenje lokacijskih usluga

background image

Korištenje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge omogućavaju aplikacijama poput Zemljovid i kamera da koriste

informacije iz Wi-Fi® mreža kao i podatke iz sustava za globalno pozicioniranje (GPS) za

određivanje vaše približne lokacije. Ako niste unutar čiste lnije u odnosu na GPS satelite,

vaš uređaj može odrediti lokaciju korištenjem funkcije Wi-Fi®.
Kako biste koristili svoj uređaj da saznete gdje ste, trebate omogućiti lokcijske usluge.

Omogućivanje lokacijskih usluga

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija.

3

Povucite udesno klizač pokraj opcije

Lokacija.

4

Dotaknite

Prihvaćam da biste potvrdili.

Za dopuštanje Google aplikacijama pristup lokaciji

1

Provjerite jeste li prijavljeni u Google™ račun s vašeg uređaja.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Google > Lokacija.

4

Klizač pokraj opcije

Lokacija povucite udesno.

5

Za potvrdu dotaknite

Prihvaćam.

Poboljšanje točnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proći 5 do 10 minuta dok se ne

pronađe vaša lokacija. Da biste olakšali traženje, pobrinite se da se nalazite na

otvorenom prostoru. Stanite mirno i ne prekrivajte GPS antenu (označeno područje na

slici). GPS signali mogu proći kroz oblake i plastiku, no ne mogu kroz većinu čvrstih

objekata kao što su zgrade i planine. Ako se lokacija ne pronađe nakon nekoliko minuta,

premjestite se na drugu lokaciju.