Sony Xperia E4g - Postavke razmjene poruka

background image

Postavke razmjene poruka

Promjena postavki obavijesti o porukama

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Da biste postavili zvuk obavijesti, dotaknite

Zvuk obavijesti, a zatim odaberite

neku opciju ili dotaknite te odaberite glazbenu datoteku spremljenu na uređaju.

4

Da biste potvrdili, dotaknite

Gotovo.

5

Za druge postavke obavijesti potvrdite ili poništite odgovarajuće okvire.

Uključivanje i isključivanje funkcije izvješća o isporuci za odlazne poruke

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Potvrdite ili poništite potvrdni okvir

Potvrda isporuke.

Kada uključite funkciju izvješća o isporuci, na porukama koje su isporučene pojavljuje se

kvačica.