Sony Xperia E4g - Sadržaj

background image

Sadržaj

Početak rada.................................................................................. 6

O ovom korisničkom priručniku........................................................... 6
Pregled uređaja...................................................................................6
Izgled proizvoda.................................................................................. 7
Zaštita zaslona.................................................................................... 9
Prvo pokretanje uređaja...................................................................... 9
Zašto mi je potreban Google™ račun?..............................................10
Punjenje uređaja................................................................................11

Svladavanje osnova..................................................................... 12

Korištenje zaslona osjetljivog na dodir............................................... 12
Otključavanje i zaključavanje zaslona.................................................14
Početni zaslon...................................................................................14
Zaslon s aplikacijama........................................................................ 16
Navigacija po aplikacijama.................................................................17
Male aplikacije...................................................................................17
Widgeti..............................................................................................18
Prečaci i mape.................................................................................. 19
Pozadina i teme................................................................................ 20
Snimanje snimke zaslona.................................................................. 21
Stanje i obavijesti...............................................................................21
Simboli na traci stanja....................................................................... 22
Pregled aplikacija.............................................................................. 24

Preuzimanje aplikacija..................................................................26

Preuzimanje aplikacija iz trgovine Google Play™............................... 26
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 26

Internet i mreže............................................................................ 27

Pregledavanje weba..........................................................................27
Postavke za internet i MMS ..............................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Dijeljenje mobilne podatkovne veze................................................... 30
Kontroliranje korištenja podataka.......................................................31
Odabir mobilnih mreža...................................................................... 32
Virtualne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................32

Usklađivanje podataka na uređaju...............................................33

Sinkronizacija s internetskim računima.............................................. 33
Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®.....33

Osnovne postavke....................................................................... 35

Pristup postavkama.......................................................................... 35
Zvuk, zvono i glasnoća......................................................................35

2

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Zaštita SIM kartice ........................................................................... 36
Postavke zaslona.............................................................................. 37
Sanjarenje......................................................................................... 37
Zaključavanje zaslona........................................................................38
Postavke jezika................................................................................. 39
Datum i vrijeme................................................................................. 40
Poboljšavanje izlaznog zvuka............................................................ 40

Unos teksta.................................................................................. 42

Zaslonska tipkovnica.........................................................................42
Telefonska tipkovnica........................................................................43
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 44
Uređivanje teksta.............................................................................. 44
Personalizacija tipkovnice uređaja Xperia...........................................45

Pozivanje...................................................................................... 46

Upućivanje poziva............................................................................. 46
Primanje poziva.................................................................................47
Pozivi u tijeku.................................................................................... 48
Korištenje evidencija poziva...............................................................49
Prosljeđivanje poziva......................................................................... 49
Ograničavanje poziva........................................................................ 50
Više poziva........................................................................................50
Konferencijski pozivi.......................................................................... 51
Govorna pošta.................................................................................. 51
Hitni pozivi.........................................................................................52

Kontakti ....................................................................................... 53

Prijenos kontakata.............................................................................53
Traženje i prikazivanje kontakata....................................................... 54
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 55
Dodavanje medicinskih podataka i podataka za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 56
Favoriti i grupe.................................................................................. 57
Slanje kontaktnih informacija............................................................. 58
Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti.........................58
Sigurnosno kopiranje kontakata........................................................ 58

Razmjena poruka i razgovor........................................................ 59

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 59
Organiziranje poruka......................................................................... 60
Upućivanje poziva iz poruke.............................................................. 61
Postavke razmjene poruka................................................................ 61
Izravne poruke i videorazgovori......................................................... 61

E-pošta.........................................................................................62

Postavljanje e-pošte.......................................................................... 62

3

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte....................................................... 62
Okno pregleda e-pošte..................................................................... 63
Organiziranje poruka e-pošte............................................................ 64
Postavke računa e-pošte.................................................................. 64
Gmail™.............................................................................................65

Glazba

..................................................................................................... 66

Prijenos glazbe na uređaj ................................................................. 66
Slušanje glazbe................................................................................. 66
Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Walkman®......................... 67
Popisi pjesama..................................................................................68
Dijeljenje glazbe.................................................................................69
Poboljšanje zvuka............................................................................. 69
Vizualizator .......................................................................................69
Prepoznavanje glazbe pomoću tehnologije TrackID™....................... 70

FM radio....................................................................................... 72

Slušanje radija................................................................................... 72
Omiljene radijske stanice................................................................... 73
Postavke zvuka................................................................................. 73

Kamera......................................................................................... 74

Snimanje fotografija i videozapisa...................................................... 74
Prepoznavanje lica............................................................................ 75
Korištenje značajke Smile Shutter™ za snimanje nasmiješenih lica.... 75
Dodavanje zemljopisnog položaja fotografijama.................................76
Općenite postavke fotoaparata......................................................... 76
Postavke fotoaparata........................................................................ 80
Postavke videokamere...................................................................... 83

Fotografije i videozapisi u albumu................................................87

Pregledavanje fotografija i videozapisa.............................................. 87
Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa.................................88
Uređivanje fotografija u aplikaciji Uređivač fotografija......................... 89
Uređivanje videozapisa pomoću aplikacije Movie Creator.................. 90
Skrivanje fotografija i videozapisa...................................................... 90
Izbornik na početnom zaslonu aplikacije Album.................................91
Prikaz fotografija na zemljovidu..........................................................92

Videozapisi

..................................................................................................... 94

Gledanje videozapisa u aplikaciji Filmovi............................................ 94
Prijenos videosadržaja na uređaj ...................................................... 95
Upravljanje videosadržajima.............................................................. 95

Povezivost.................................................................................... 96

Bežično zrcaljenje zaslona uređaja na televizoru................................ 96

4

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dijeljenje sadržaja s DLNA Certified™ uređajima................................96
Bežična tehnologija Bluetooth®........................................................ 99

Pametne aplikacije i funkcije koja će vam uštedjeti vrijeme...... 102

Upravljanje dodatnom opremom i postavkama pomoću aplikacije
Smart Connect................................................................................102

Putovanje i zemljovidi.................................................................104

Korištenje lokacijskih usluga............................................................ 104
Google Maps™ i navigacija............................................................. 104
Korištenje podatkovnog prometa na putovanju............................... 105
Zrakoplovni način rada.................................................................... 106

Kalendar i budilica......................................................................107

Kalendar......................................................................................... 107
Alarm i sat.......................................................................................108

Podrška i održavanje..................................................................111

Podrška za vaš uređaj.....................................................................111
Računalni alati.................................................................................111
Ažuriranje uređaja............................................................................112
Pronalaženje izgubljenog uređaja ................................................... 113
Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja..................................... 114
Upravljanje baterijom i napajanjem...................................................114
Memorija i pohrana......................................................................... 116
Upravljanje datotekama putem računala..........................................117
Sigurnosno kopiranje i vraćanje sadržaja......................................... 118
Dijagnostički testovi na uređaju....................................................... 120
Isključivanje i ponovno uključivanje, te ponovno postavljenje vašeg
uređaja............................................................................................121
Recikliranje uređaja......................................................................... 122
Ograničenja usluga i funkcija........................................................... 122
Pravne informacije...........................................................................122

5

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.