Sony Xperia E4g - Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

background image

Korištenje zaslona osjetljivog na dodir

Dodirivanje

Otvaranje ili odabir stavke.

Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ili opcije.

Unos teksta pomoću zaslonske tipkovnice.

Dodirivanje i držanje

Premjestite stavku.

Aktivirajte izbornik za određenu stavku.

Aktivirajte način odabira da biste, primjerice, odabrali nekoliko stavki s popisa.

12

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Primicanje i razmicanje dva prsta

Smanjujte ili povećavajte web-stranicu, fotografiju ili zemljovid.

Klizanje

Pomicanje na popisu prema gore ili dolje.

Pomicanje ulijevo ili udesno, primjerice s jednog okna početnog zaslona na drugo.

13

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Listanje

Služi za brzo pomicanje po, primjerice, popisu ili web-stranici. Pomicanje možete

zaustaviti dodirom na zaslon.