Sony Xperia E4g - Male aplikacije

background image

Male aplikacije

Male aplikacije minijaturne su aplikacije koje se izvršavaju preko drugih aplikacija na istom

zaslonu i tako omogućuju istodobno obavljanje više zadataka. Možete, primjerice, otvoriti

web-stranicu s detaljnim tečajevima valuta te povrh nje malenu aplikaciju kalkulatora da

17

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

biste nešto izračunali. Malim aplikacijama možete pristupiti putem trake s favoritima. U

trgovini Google Play™ možete preuzeti dodatne male aplikacije.

Otvaranje male aplikacije

1

Da bi se prikazala traka s favoritima, pritisnite .

2

Dotaknite malu aplikaciju koju želite otvoriti.

Istodobno možete otvoriti nekoliko malih aplikacija.

Za zatvaranje malih aplikacija

Dotaknite na prozoru s malim aplikacijama.

Preuzimanje male aplikacije

1

Na traci s favoritima dotaknite

, zatim , a potom .

2

Potražite malu aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute za preuzimanje

i dovršetak instalacije.

Za pomicanje malih aplikacija

Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi kut male aplikacije,

potom je pomaknite na željenu lokaciju.

Za minimiziranje malih aplikacija

Kada je mala aplikacija otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi kut male aplikacije,

potom je povucite u desni kut ili u donji rub zaslona.

Promjena rasporeda malih aplikacija na traci s favoritima

Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Uklanjanje male aplikacije s trake s favoritima

1

Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je povucite na simbol .

2

Dotaknite

U redu.

Vraćanje uklonjene male aplikacije

1

Otvorite traku s favoritima pa dotaknite

.

2

Dodirnite i držite malu aplikaciju koju želite vratiti, a zatim je povucite na traku s

favoritima.

Dodavanje widgeta kao male aplikacije

1

Da bi se prikazala traka s favoritima, pritisnite .

2

Dotaknite

> > .

3

Odaberite widget.

4

Ako želite, unesite naziv za widget, a potom dotaknite

U redu.