Sony Xperia E4g - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Za navigaciju s jedne aplikacije na drugu možete koristiti navigacijske tipke, traku s

favoritima i prozor s nedavno korištenim aplikacijama, putem kojeg se jednostavno

možete prebacivati s jedne nedavno korištene aplikacije na bilo koju drugu. Kada

pritisnete za izlaz, neke se aplikacije zatvaraju, a druge se time samo pauziraju ili se

nastavljaju izvršavati u pozadini. Ako je aplikacija pauzirana ili se izvršava u pozadini,

prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije možete nastaviti tamo gdje ste stali.

1

Prozor s nedavno korištenim aplikacijama – otvaranje nedavno korištene aplikacije

2

Traka s favoritima – pristupanje aplikacijama ili widgetima putem prečaca

3

Navigacijska tipka zadataka – otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija i trake s favoritima

4

Navigacijska tipka za početni zaslon – zatvaranje aplikacije i povratak na početni zaslon

5

Navigacijska tipka za povratak – povratak na prethodni zaslon u aplikaciji ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Dotaknite , a zatim

Zatvori sve.

Otvaranje izbornika u programu

Tijekom korištenja programa pritisnite .

Izbornik nije dostupan u svim programima.