Sony Xperia E4g - Početni zaslon

background image

Početni zaslon

Početni zaslon početna je točka za upotrebu uređaja. Sličan je radnoj površini na zaslonu

računala. Početni zaslon može sadržavati do sedam okana, koja se protežu izvan

uobičajene vidljive širine zaslona. Broj okana na početnom zaslonu prikazan je nizom

točaka pri dnu početnog zaslona. Istaknuta točka označava trenutno otvoreno okno.

14

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za otvaranje Početnog zaslona

Pritisnite .

Pretraživanje početnog zaslona

Okna na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodavati nova okna (najviše sedam) te ih brisati. Možete

postaviti i okno koje želite koristiti kao okno početnog zaslona.

Za postavljanje okna kao glavnog okna početnog zaslona

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni zaslon sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prstom prolistajte ulijevo ili udesno da biste došli do okna koje želite postaviti kao

glavno okno početnog zaslona, a zatim dotaknite u kutu okna.

Za dodavanje okna na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni zaslon sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prolistajte ulijevo ili udesno za traženja okna, potom dotaknite .

15

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za brisanje okna s početnog zaslona

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni zaslon sve dok uređaj ne

zavibrira.

2

Prolistajte ulijevo ili udesno kako biste tražili okno koje želite obrisati, potom

dotaknite .