Sony Xperia E4g - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Pozadinama i različitim temama početni zaslon možete prilagoditi vlastitom stilu. Možete

promijeniti i pozadinu zaključanog zaslona.

Promjena pozadine početnog zaslona

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira.

2

Dotaknite

Pozadina i odaberite opciju.

20

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira.

2

Dotaknite

Teme.

3

Odaberite mogućnost i slijedite upute na uređaju.

Kada promijenite temu, mijenja se i pozadina u nekim aplikacijama.

Promjena pozadine zaključanog zaslona

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Personalizacija > Lock Screen.

3

Odaberite neku opciju, a zatim slijedite upute da biste promijenili pozadinu.