Sony Xperia E4g - Prečaci i mape

background image

Prečaci i mape

Pomoću prečaca i mapa upravljajte aplikacijama i držite početni zaslon urednim.

19

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Pristup aplikaciji putem prečaca

2

Pristup mapi koja sadrži aplikacije

Za dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira i

ne prikaže se izbornik za prilagođavanje.

2

Na izborniku za prilagođavanje dotaknite

Aplikacije.

3

Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite aplikaciju. Odabrana će

aplikacija biti dodana na Početni zaslon.

U koraku 3 možete i dotaknuti

Prečaci, a zatim s popisa odabrati aplikaciju. Ako prečace

dodajete na taj način, neke dostupne aplikacije omogućuju vam da uz prečac dodate

određenu funkciju.

Za premještanje stavke na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i uređaj ne počne vibrirati, a potom

povucite stavku na novu lokaciju.

Uklanjanje stavke s početnog zaslona

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i uređaj ne zavibrira, a zatim je povucite

na pri vrhu zaslona.

Za izradu mape na početnom zaslonu

Dodirnite i držite simbol aplikacije ili prečaca dok se ne poveća i uređaj ne počne

vibrirati, potom povucite stavku i ispustite je na drugi simbol aplikacije ili prečac.

Za dodavanje stavki u mapu na početnom zaslonu

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i uređaj ne počne vibrirati, potom

povucite stavku u mapu.

Za preimenovanje mape na početnom zaslonu

1

Dotaknite mapu kako biste je otvorili.

2

Dotaknite traku s nazivom mape kako biste prikazali polje

Naziv mape.

3

Upišite novi naziv mape i dotaknite

Dovršeno.