Sony Xperia E4g - Snimanje snimke zaslona

background image

Snimanje snimke zaslona

Možete snimiti slike bilo kojeg zaslona na vašem uređaju kao snimku zaslona. Snimke

zaslona koje snimite automatski su spremljene u album.

Za snimanje snimke zaslona

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje sve dok se ne pojavi prozor

odzivnika.

2

Dotaknite

Snimku zaslona možete izvršiti tako da istovremeno pritisnete tipku za uklj./isklj. i tipku za

glasnoću sve dok ne čujete zvuk zaključavanja.

Za prikaz snimke zaslona

Povucite potpuno prema dolje traku stanja, potom dotaknite snimak zaslona koji

želite prikazati.

Možete također prikazati snimak zaslona otvaranjem aplikacije Album.