Sony Xperia E4g - Zaslon s aplikacijama

background image

Zaslon s aplikacijama

Zaslon s aplikacijama, koji se otvara s početnog zaslona, sadrži aplikacije koje su već

instalirane na uređaj, kao i aplikacije koje preuzmete.

Prikaz svih aplikacija na zaslonu s aplikacijama

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Listajte ulijevo ili udesno na zaslonu s aplikacijama.

Otvaranje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

Listajte ulijevo ili udesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim je dotaknite.

Otvaranje izbornika zaslona s aplikacijama

Kada je otvoren zaslon s aplikacijama, lijevi rub zaslona povucite udesno.

Premještanje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

1

Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s

aplikacijama udesno.

2

Provjerite je li u odjeljku

PRIKAZ APLIKACIJA odabrano Prilagođeni redoslijed.

3

Dodirnite i držite aplikaciju dok se ne poveća i uređaj ne zavibrira, a zatim je

povucite na novo mjesto.

Za dodavanje prečaca aplikacije na početni zaslon

1

Na zaslonu s aplikacijama dodirnite i držite simbol aplikacije dok zaslon ne

zavibrira, a zatim simbol odvucite na vrh zaslona. Otvorit će se početni zaslon.

2

Simbol povucite na željeno mjesto na početnom zaslonu, a zatim maknite prst.

Za raspoređivanje aplikacija na zaslonu s aplikacijama

1

Za otvaranje izbornika zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s

aplikacijama udesno.

2

Odaberite željenu opciju u odjeljku

PRIKAZ APLIKACIJA.

Traženje aplikacije na zaslonu s aplikacijama

1

Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s

aplikacijama udesno.

2

Dotaknite

Pretraži aplikacija.

3

Upišite naziv aplikacije koju želite tražiti.

16

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Deinstaliranje aplikacije sa zaslona s aplikacijama

1

Da biste otvorili izbornik zaslona s aplikacijama, povucite lijevi rub zaslona s

aplikacijama udesno.

2

Dotaknite

Deinstaliraj. Aplikacije koje nije moguće deinstalirati označene su

simbolom .

3

Dotaknite aplikaciju koji želite deinstalirati, a zatim dotaknite

Deinstaliraj.