Sony Xperia E4g - Telefonska tipkovnica

background image

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica slična je standardnoj tipkovnici na telefonu s dvanaest tipki. Sadrži

opciju unosa teksta s predviđanjem i višedodirnog unosa. Način unosa teksta putem

telefonske tipkovnice možete aktivirati pomoću postavki tipkovnice. Telefonska

tipkovnica dostupna je samo u okomitoj orijentaciji.

1 Odabir opcije unosa teksta. Svaki znak možete dotaknuti jednom i upotrijebiti prijedlog riječi, a možete i

dodirivati tipku dok ne odaberete željeni znak.

2 Brisanje znaka ispred pokazivača.

3 Unos novog reda ili potvrda unosa teksta.

4 Unos razmaka.

5 Prikaz simbola i emotikona.

6 Prikaz brojeva.

7 Promjena iz malih u velika slova te uključivanje pisanja samo velikim slovima.

Za prvo otvaranje telefonske tipkovnice

1

Dotaknite polje za unos teksta, potom dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite

Okomita tipkovnica, potom odaberite opciju Telefonska tipkovnica.

43

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za unos teksta pomoću telefonske tipkovnice

Kada se na telefonskoj tipkovnici pojavi , dotaknite svaku tipku znaka samo

jedanput, čak i ako slovo koje želite unijeti nije prvo slovo na tipki. Dotaknite riječ

koja se pojavi ili dotaknite

da biste prikazali više prijedloga riječi i odabrali riječ s

popisa.

Kada se na telefonskoj tipkovnici pojavi , na zaslonu dotaknite tipku znaka koji

želite unijeti. Držite tu tipku pritisnutu dok se ne odabere željeni znak. Zatim isto

učinite za svaki znak koji želite unijeti.

Unos brojeva pomoću telefonske tipkovnice

Kada je telefonska tipkovnica otvorena, dotaknite . Pojavit će se telefonska

tipkovnica s brojevima.

Umetanje simbola i emotikona pomoću telefonske tipkovnice

1

Kada je telefonska tipkovnica otvorena, dotaknite

. Pojavit će se rešetka sa

simbolima i emotikonima.

2

Pomičite rešetku prema gore ili prema dolje da biste vidjeli više opcija. Dotaknite

simbol ili emotikon da biste ga odabrali.