Sony Xperia E4g - Unos teksta pomoću glasovnog unosa

background image

Unos teksta pomoću glasovnog unosa

Prilikom unosa teksta možete umjesto tipkanja riječi koristiti funkciju glasovnog unosa.

Jednostavno izgovorite riječi koje želite unijeti. Glasovni unos eksperimentalna je

tehnologija tvrtke Google™, a dostupna je na brojnim jezicima i regijama.

Za omogućavanje glasovnog unosa

1

Kada tekst unosite putem zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice.

3

Označite potvrdni okvir

Google™ova tipka za govorni unos.

4

Za spremanje postavki dotaknite . Simbol mikrofona pojavljuje se na

zaslonskoj tipkovnici.

Unos teksta pomoću govornog unosa

1

Otvorite zaslonsku tipkovnicu.

2

Dotaknite . Kada se pojavi , izgovorite tekst koji želite unijeti.

3

Kada završite, ponovno dotaknite . Prikazuje se predloženi tekst.

4

Po potrebi ručno uredite tekst.

Da bi se pojavila tipkovnica te da biste ručno unijeli tekst, dotaknite

.