Sony Xperia E4g - Zaslonska tipkovnica

background image

Zaslonska tipkovnica

Putem zaslonske QWERTY tipkovnice tekst možete unositi tako da dotaknete svako

pojedinačno slovo ili možete upotrijebiti značajku unosa potezom da biste riječi oblikovali

prelaskom prsta s jednog slova na drugo. Ako želite koristiti manju verziju zaslonske

tipkovnice i tekst unositi samo jednom rukom, aktivirajte tipkovnicu za korištenje jednom

rukom.
Za unos teksta možete odabrati do tri jezika. Tipkovnica prepoznaje jezik koji koristite i

predviđa riječi za taj jezik dok ih upisujete. Neke aplikacije, primjerice aplikacije za e-

poštu i one za razmjenu tekstnih poruka, automatski otvaraju zaslonsku tipkovnicu.

1 Izbrišite znak ispred pokazivača.

2 Unesite novi red ili potvrdite unos teksta.

3 Unesite razmak.

4 Personalizirajte tipkovnicu. Ta tipka nestaje nakon što prilagodite tipkovnicu.

5 Prikažite brojeve i simbole. Da biste vidjeli dodatne simbole, dotaknite

.

6 Prebacivanje između malih slova , prvog velikog slova i svih velikih slova . Ta se tipka za neke

jezike koristi za pristup dodatnim znakovima u jeziku.

Prikazivanje zaslonske tipkovnice radi unosa teksta

Dotaknite polje za unos teksta.

Korištenje zaslonske tipkovnice u vodoravnoj orijentaciji

Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, okrenite uređaj bočno.

Možda ćete u nekim aplikacijama morati omogućiti vodoravnu orijentaciju.

Unos teksta znak po znak

1

Da biste unijeli znak vidljiv na tipkovnici, dotaknite ga.

2

Da biste unijeli varijantu znaka, dotaknite i držite uobičajeni znak na tipkovnici da bi

vam se prikazao popis dostupnih opcija, a zatim odaberite s popisa. Da biste,

primjerice, unijeli "é", dodirnite i držite "e" dok se ne pojave opcije, a zatim, držeći

prst na tipkovnici, povucite do znaka "é" da biste ga odabrali.

Unos točke

Kada unesete riječ dvaput dotaknite razmaknicu.

42

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za unos teksta pomoću funkcije unosa potezom

1

Kada se prikaže zaslonska tipkovnica, prstom povucite od jednog slova do

drugog da biste upisali željenu riječ.

2

Nakon što završite unos riječi, podignite prst. Na temelju slova koja povežete

pojavljuje se predložena riječ.

3

Ako se riječ koju želite ne pojavi, dotaknite kako biste vidjeli druge opcije i

odabrali odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite cijelu riječ i upišite

ponovno ili upišite riječ doticanjem svakog slova pojedinačno.

Za promjenu postavki Unos potezom

1

Kada je otvorena zaslonska tipkovnica, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke tipkovnice.

3

Za aktivaciju ili deaktivaciju funkcije unosa potezom, potvrdite ili poništite potvrdni

okvir

Unos potezom.

Tipkovnica za korištenje jednom rukom

1

Zaslonsku tipkovnicu otvorite u vodoravnom načinu, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Tipk. za kor. jednom rukom.

3

Da biste tipkovnicu za korištenje jednom rukom premjestili na lijevu ili desnu stranu

zaslona, dotaknite ili .

Da biste ponovno uključili punu zaslonsku tipkovnicu, dotaknite .