Sony Xperia E4g - Sinkronizacija s internetskim računima

background image

Sinkronizacija s internetskim računima

Sinkronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim

podacima na internetskim računima kao što su Gmail™ i Exchange ActiveSync,

Facebook™, Flickr™ te Twitter™. Podatke možete automatski sinkronizirati za sve

račune aktiviranjem funkcije automatske sinkronizacije. A možete i svaki račun

sinkronizirati ručno.

Postavljanje internetskog računa za sinkronizaciju

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Dodaj račun, a zatim odaberite račun koji želite dodati.

3

Slijedite upute za izradu računa ili se prijavite ako već imate račun.

Ručno sinkroniziranje s internetskim računom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite >

Postavke.

2

U odjeljku

Računi odaberite vrstu računa pa dotaknite naziv računa s kojim želite

sinkronizirati uređaj. Prikazat će se popis stavki koje se mogu sinkronizirati s

računom.

3

Označite stavke koje želite sinkronizirati.

4

Dotaknite , a zatim

Sinkroniziraj sada.

Uklanjanje internetskog računa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite >

Postavke.

2

U odjeljku

Računi odaberite vrstu računa pa dotaknite naziv računa koji želite

ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim

Izbriši račun.

4

Da biste potvrdili, ponovno dotaknite

Izbriši račun.