Sony Xperia E4g - Upravljanje videosadržajima

background image

Upravljanje videosadržajima

Ručno dohvaćanje informacija o filmovima

1

Provjerite ima li vaš uređaj aktivnu podatkovnu vezu.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

3

Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu

aplikacije Filmovi, a zatim pretražujte različite kategorije da biste odabrali

videodatoteku o kojoj želite dobiti informacije.

4

Dodirnite i držite minijaturu videozapisa, a zatim dotaknite

Potražite informacije.

5

U polje za pretraživanje upišite ključne riječi za videozapis pa dotaknite tipku za

potvrdu na tipkovnici. Svi se rezultati prikazuju na popisu.

6

Odaberite rezultat pretraživanja pa dotaknite

Dovršeno. Započinje preuzimanje

informacija.

Ako potvrdite okvir

Pojedinosti o videu u odjeljku Postavke, informacije o novododanim

videozapisima možete dohvaćati automatski svaki put kada se otvori aplikacija Filmovi.

Ako preuzete informacije nisu točne, ponovno ih potražite pomoću drugih ključnih riječi.

Brisanje podataka o videozapisu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

2

Da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu aplikacije Filmovi, povucite lijevi rub

zaslona udesno. Potom možete pretraživati različite kategorije da biste odabrali

videodatoteku koju želite urediti.

3

Dotaknite i držite minijaturu videozapisa, a zatim dotaknite

Očisti informacije.

Brisanje videozapisa

1

Na početnom zaslonu dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi

.

2

Povucite lijevi rub zaslona udesno da biste otvorili izbornik na početnom zaslonu

aplikacije Filmovi, a zatim pretražujte različite kategorije da biste pronašli

videodatoteku koju želite izbrisati.

3

Dodirnite i držite minijaturu videozapisa, a potom dotaknite

Izbriši na popisu koji

se pojavljuje.

4

Da biste potvrdili, ponovno dotaknite

Izbriši.

95

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.