Sony Xperia E4g - Pintasan dan folder

background image

Pintasan dan folder

Gunakan pintasan dan folder untuk mengelola aplikasi dan menjaga kerapihan layar

Beranda.

20

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

background image

1

Mengakses aplikasi menggunakan pintasan

2

Mengakses map yang berisi aplikasi

Menambah pintasan aplikasi ke layar Beranda

1

Sentuh dan tahan area kosong pada Layar Beranda hingga perangkat bergetar

dan menu penyesuaian muncul.

2

Di menu penyesuaian, ketuk

Aplikasi.

3

Gulir sepanjang daftar aplikasi dan pilih satu aplikasi. Aplikasi yang dipilih

ditambahkan ke Layar Beranda.

Pada langkah 3, Anda juga dapat mengetuk

Pintasan lalu memilih aplikasi dari daftar yang

tersedia. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menambahkan pintasan, beberapa

aplikasi yang tersedia memungkinkan Anda menambahkan fungsi tertentu pada pintasan.

Menggerakkan item di Layar Beranda

Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, kemudian

seret item tersebut ke lokasi baru.

Menghapus item dari layar Beranda

Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, lalu seret

item ke di bagian atas layar.

Membuat map di layar Beranda

Sentuh dan tahan ikon aplikasi atau pintasan hingga membesar dan perangkat

bergetar, lalu seret dan taruh item di atas ikon aplikasi atau pintasan lain.

Menambah item ke map di layar Beranda

Sentuh dan tahan item hingga item membesar dan perangkat bergetar, lalu seret

item ke folder.

Mengganti nama map di layar Beranda

1

Ketuk map untuk membukanya.

2

Ketuk baris judul map untuk menampilkan kolom

Nama map.

3

Masukkan nama baru map dan ketuk

Selesai.