Sony Xperia E4g - Mengedit teks

background image

Mengedit teks

Anda dapat memilih, memotong, menyalin, dan menempelkan teks saat Anda menulis.

Anda dapat mengakses alat edit dengan cara mengetik dua kali teks yang diketikkan.

Alat edit tersebut kemudian akan tersedia melalui bilah aplikasi.

Baris aplikasi

1

Menutup baris aplikasi

2

Memilih semua teks

3

Memotong teks

45

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.

background image

4

Menyalin teks

5

Menempel teks

hanya muncul ketika ada teks yang tersimpan di clipboard.

Memilih teks

1

Masukkan beberapa teks, lalu ketuk dua kali pada teks tersebut. Kata yang

diketuk akan disorot oleh tab di kedua sisinya.

2

Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Mengedit teks

1

Masukkan beberapa teks, lalu ketuk dua kali pada teks yang dimasukkan untuk

membuat bilah aplikasi muncul.

2

Pilh teks yang akan diedit, kemudian gunakan alat yang ada baris aplikasi untuk

membuat perubahan yang diinginkan.