Sony Xperia E4g - Ngendhalekake aksesori lan setelan nganggo Smart Connect

background image

Ngendhalekake aksesori lan setelan nganggo Smart Connect

Gunakake aplikasi Smart Connect kanggo nyetel apa sing kedadeyan ing piranti nalika

sampeyan nyambung utawa medhot aksesori. Contone, sampeyan bisa nemtokake

supaya aplikasi radio FM mesthi wiwit yen headset disambungake.
Sampeyan uga bisa nyetel Smart Connect kanggo maca pesen teks sing mlebu Utawa

sampeya bisa nggunakake aplikasi kanggo nemtokake mlakune tumindak utawa gugus

tumindak kusus ing piranti ing wektu-wektu tartamtu sedina. Contone, nalika sampeyan

nyambung headset antarane jam 7 esuk nganti 9 esuk, sampeyan bisa nemtokake yen:

Aplikasi Walkman® wiwit.

Panjlajah web mbukak koran esuk.

Volume bel disetel kedher.
Nganggo Smart Connect, sampeyan uga bisa ngatur aksesori kayata SmartTags lan

SmartWatch. Deleng Tuntunan pangguna aksesori tartamtu kanggo informasi luwih

lengkap.

1

Tutul kanggo nuduhake kabeh piranti sing ditambahake

2

Nambah piranti utawa acara

3

Ndeleng opsi menu

4

Tutul kanggo nuduhake acara sing ditambahake

5

Tutul kanggo ngaktifake acara

6

Tutul kanggo ndeleng acara

100

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggawe prastawa Smart Connect

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Yen sampeyan lagi sepisan mbukak Smart Connect, tutul

OK kanggo nutup layar

pambuka.

3

Ing tab

Acara, tutul .

4

Yen sampeyan lagi sepisan gawe prastawa, tutul

OK maneh kanggo nutup layar

pambuka.

5

Tambahake kahanan sing sampeyan karepake dadi sebab kedadeyane prastawa.

Kahanan kasebut bisa arupa sesambungan karo aksesori, utawa let wektu kusus,

utawa kalorone.

6

Tutul yen arep terus.

7

Tambahake apa sing sampeyan karepake kedadeyan nalika nyambung aksesori,

banjur gawe setelan liya kaya sing dikarepake.

8

Tutul yen arep terus.

9

Temtokake jeneng prastawa, banjur tutul

Rmpng.

Kanggo nambah aksesori Bluetooth®, pisanane sampeyan kudu nggathukake karo piranti

sampeyan.

Ngowahi acara Smart Connect

1

Miwiti aplikasi Smart Connect.

2

Ing tab

Acara, tutul salah siji acara.

3

Yen acara dipateni, seret silder menyang tengen kanggo nguripake.

4

Tutul

Owahi, banjur pasake setelan kaya sing dikarepake.

Mbusak acara

1

Miwiti aplikasi Smart Connect.

2

Ing tab

Acara demek terus prastawa sing arep dibusak, banjur tutul Busak acara.

3

Tutul

Busak kanggo konfirmasi.

Sampeyan uga bisa mbukak acara sing arep dibusak, banjur tutul >

Busak acara > Busak.

Nyetel Smart Connect kanggo macana pesen teks sing mlebu

1

Miwiti aplikasi Smart Connect.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Centhang kothak ing jejere

Teks menyang ucapan, banjur konfirmasi aktivasi, yen

perlu.

Yen fitur iki diaktifake, kabeh pesen sing mlebu bakal diwacakake. Kanggo ngelindhungi

privasi, sampeyan perlu mateni fitur iki yen sampeyan nggunakake piranti, saumpamane ing

panggonan umum utawa penggawean.

Ngatur piranti

Gunakake aplikasi Smart Connect kanggo ngatur akeh aksesori cerdas sing bisa

disambungake menyang piranti, kalebu SmartTags, SmartWatch lan Smart Wireless

Headset pro saka Sony. Smart Connect ngundhuh kabeh aplikasi sing dibutuhake lan

uga nemokake aplikasi pihak katelu yen kasedhiya. Piranti sing nyambung sadurunge

dituduhake ing dhaptar supaya sampeyan bisa entuk informasi luwih lengkap babagan

fitur saben piranti.

Masangake lan nyambungake aksesoris

1

Miwiti aplikasi Smart Connect. Yen sampeyan mbukak Smart Connect kaping

pisanan, tutul

OK kanggo nutup layar pambuka.

2

Tutul

Piranti, banjur tutul .

3

Tutul

OK kanggo miwiti golek piranti.

4

Ing dhaptar kasil tlusur, tutul jeneng piranti sing pengin ditambahake.

101

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngatur setelan kanggo aksesoris sing nyambung

1

Pasangake lan smabungake aksesoris karo piranti.

2

Miwiti aplikasi Smart Connect.

3

Tutul

Aksesori, banjur tutul jeneng aksesoris sing nyambung.

4

Atur setelan sing dipengini.

102

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.