Sony Xperia E4g - Dhukungan kanggo piranti

background image

Dhukungan kanggo piranti

Gunakake aplikasi Dhukungan ing piranti kanggo nlusur Pandhu pangguna, maca

pandhuan atas masalah, lan golek katrangan babagan anyaran piranti lunak lan

katrangan liyane sing gegandhengan karo produk.

Ngakses aplikasi Dhukungan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul , banjur pilih item dhukungan sing dibutuhake.

Pesthekake sambungan internet aktif, luwih apik liwat Wi-Fi®, kanggo matesi prabeya kiriman

data nalika nggunakake aplikasi Dhukungan.

Pitulung ing menu lan aplikasi

Sawetara aplikasi lan setelan duwe pitulung sing kasadhiya ing menu pilihan, biasane

dituduhake dening ing aplikasi spesifik.

Tulung kita ngapikake piranti lunak

Sampeyan bisa ngaktifake pangiriman panggunaan saka piranti supaya Sony Mobile bisa

nampa lapuran bug anonim lan statisktik sing nulung ngapikake piranti lunak kita.

Informasi sing dikumpulake ora nyakup data pribadhi.

Ngidini pangiriman info panggunan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Babagan telpon > Setelan info panggunaan.

3

Tandhani kothak centhang

Kirim katrangan dianggo yen durung ditandhani.

4

Tutul

Setuju.