Sony Xperia E4g - Informasi hukum

background image

Informasi hukum

Sony E2003/E2006/E2053

Pandhuan Pangguna iki diterbitake dening Sony Mobile Communications Inc. utawa perusahaan afiliasi lokal tanpa

jaminan babar pisan. Pangapikan lan owahan ing Pandhuan Wiwitan iki sing dibutuhake amarga ana salah tulis,

informasi sing ora akurat, utawa ana pangapikan program lan/utawa peralatan, bisa ditindakake dening Sony

Mobile Communications Inc. sawayah-wayah lan tanpa kabar dhisik. Nanging, pangowahan kasebut bakal

digabung menyang edisi anyar Pandhuan Pangguna iki. Kabeh ilustrasi mung kanggo ilustrasi lan ora kanthi nyata

nggambarake piranti asli.
Kabeh jeneng produk lan jeneng perusahaan sing disebutake ing kene minangka merek dagang utawa merek

kadhaptar pamilik. Kabeh merek dagang liyane minangka properti saka pamilike dhewe-dhewe. Hak liyane sing ora

disebutake ing kene tetep dilindhungi. Bukak

www.sonymobile.com/us/legal/ kanggo informasi luwih akeh.

Pandhuan pangguna iki bisa uga ngrujuk layanan utawa aplikasi sing diwenehake dening pihak katelu. Panggunaan

program utawa layanan kasebut perlu registrasi dhewe karo panyadhiya pihak katelu lan bisa uga tundhuk karo

katamtuan panggunaan tambahan. Kanggo aplikasi sing diakses ing utawa liwat situs web pihak katelu, waca

dhisik sarat panggunaan lan kabijakan privasi sing ditrapake situs web kasebut. Sony ora njamin utawa menehi

garansi babagan kasadhiyan utawa kinerja samubarang situs web katelu utawa layanan sing ditawakake.
Piranti sampeyan duwe kabisan kanggo ngundhuh, nyimpen, lan nerusake isi tambahan, contone, dering.

Panggunaan konten kasebut bisa uga diwatesi utawa dilarang dening hak pihak katelu, kalebu nanging ora winates

ing watesan saka undang-undang hak cipta sing ditrapake. Sampeyan, lan dudu Sony, sing tanggung jawab

kanggo kabeh tambahan isi sing diundhuh utawa diterusake saka piranti seluler. Sadurunge nggunakake isi

tambahan, verifikasi manawa panggunaan sampeyan wis dilisensi kanthi bener utawa wis diijini. Sony ora njamin

akurasi, integritas utawa kualitas samubarang isi tambahan utawa isi pihak katelu liyane. Ing samubarang kondhisi

Sony ora tanggung jawab marang panyalahgunaan isi tambahan utawa isi pihak katelu liyane.
Bukak

www.sonymobile.com kanggo informasi luwih akeh.

Produk iki dilindhungi karo hak properti intelektual tartamtu saka Microsoft. Panggunaan utawa panyebaran

teknologi kasebut ing sanjabane produk iki dilarang tanpa lisensi saka Microsoft.
Pamilik konten nggunakake teknologi manajemen hak digital Windows Media (WMDRM) kanggo nglindhungi

properti intelektuale, kalebu hak cipta. Piranti iki nggunakake piranti lunak WMDRM kanggo ngakses konten sing

dilindhungi WMDRM. Yen piranti lunak WMDRM gagal nglindhungi konten, pamilik konten bisa njaluk Microsoft

mbatalake kemampuan piranti lunak kanggo nggunakake WMDRM kanggo muter utawa nyalin konten sing

dilindhungi. Pembatalan ora mengaruhi konten sing ora dilindhungi. Yen sampeyan ngundhuh lisensi kanggo

konten sing dilindhungi, berarti sampeyan setuju manawa Microsoft bisa ngamot dhaptar panjabutan karo lisensi

kasebut. Pamilik konten bisa njaluk sampeyan ngupgrade WMDRM kanggo ngakses kontene. Yen nolak upgrade,

sampeyan ora bisa ngakses konten sing mbutuhake upgrade.
Produk iki dilisensi karo MPEG-4 visual lan lisensi portofolio paten AVC kanggo panggunaan pribadi lan non-

komersial kanggo (i) enkoding video sing selaras karo standar MPEG-4 visual ("MPEG-4 video") utawa standar AVC

("AVC video") lan/utawa (ii) dekoding video MPEG- 4 utawa AVC sing dienkode dening konsumen sing melu

kegiatan pribadi lan non-komersial lan/utawa dipikolehi saka panyedhiya video sing dilisensi dening MPEG LA

kanggo nyedhiyani video MPEG-4 lan/utawa AVC. Ora ana lisensi sing diwenehake utawa disetujoni kanggo

panggunaan liyane. Informasi tambahan kalebu babagan panggunaan promosi, internal lan komersial lan lisensi

120

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

bisa dipikolehi saka MPEG LA, L.L.C. Bukak

www.mpegla.com. Teknologi dekoding audio MPEG Layer-3 dilisensi

saka Fraunhofer IIS lan Thomson.
SONY MOBILE ORA TANGGUNG JAWAB MARANG DATA UTAWA FILE SING KASIMPEN ING TELPON (KALEBU

NANGING ORA DIWATESI MENYANG KONTAK, TREK MUSIK LAN GAMBAR) SING ILANG, KEBUSAK LAN/

UTAWA KETUMPUK AMARGA PANGANYARAN APA WAE SAKA PIRANTI SAMPEYAN KANTHI SALAH SIJI

CARA SING DIJELASAKE ING PANDHUAN PANGGUNA UTAWA DOKUMENTASI IKI. SONY MOBILE LAN

PANYEDHIYANE ORA TANGGUNG JAWAB APA-APA MARANG KABEH KARUSAKAN, KELANGAN LAN

DHASAR HUKUM (ING KONTRAK UTAWA TUMINDAK SING MARAI KERUGIAN MARANG WONG LIYA, KALEBU,

NANGING ORA WINATES MENYANG SEMBRONO UTAWA LIYANE) SING NGLUWIHI REGA SING DIBAYAR

KARO SAMPEYAN KANGGO TUKU PIRANTI.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Kabeh hak dilindhungi undang-undang.

121

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.