Sony Xperia E4g - Memori lan panyimpenan

background image

Memori lan panyimpenan

Piranti sampeyan nduweni akeh jinis opsi memori lan panyimpenan.

Panyimpenan internal kira-kira

4.5 GB lan digunakake kanggo nyimpen konten sing

diundhuh utawa dipindhah lan setelan uga data pribadhi. Data sing disimpen ing

panyimpenan internal antarane setelan weker, volume, lan basa; email; tetengar; acara

kalender; foto; video, lan musik.

Sampeyan bisa nggunakake kertu memori sing bisa dicopot lan gedhene nganti

32 GB

supaya entuk panyimpenan luwih akeh. File media lan sawetara aplikasi (lan datane) bisa

dipindhah menyang jinis memori iki kanggo ngosoni panyimpenan internal. Sawetara

aplikasi, kayata aplikasi Kamera, bisa nyimpen data langsung menyang kertu memori.

Memori dinamis (RAM) gedhene kira-kira

1 GB lan ora bisa digunakake kanggo

simpenan. RAM digunakake kanggo nangani aplikasi sing mlaku lan sistem operasi.

Sampeyan menawa kudu tuku kertu memori dhewe.

Waca luwih pepak babagan panggunaan memori ing piranti Android kanthi ngundhuh Kertas

putih kanggo piranti ing

www.sonymobile.com/support

.

Ngapiki kinerja memori

Memori ing piranti tambah suwe tambah kebak amarga panggunaan normal. Yen piranti

tambah alon, utawa aplikasi mati ndadak, sampeyan kudu nindakake ing ingisor iki:

Tansah nduweni panyimpenan internal kosong luwih saka

250 lan RAM kosong luwih

saka

100 MB.

Nutup aplikasi sing mlaku nanging lagi ora digunakake.

Mbusak memori cache kanggo kabeh aplikasi.

Mbusak aplikasi sing diundhuh nanging ora digunakake.

Mindhahake aplikasi menyang kertu memori yen panyimpenan internal kebak.

Mindhahake foto, video, lan musik saka memori internal menyang kertu memori.

Yen piranti sampeyan ora bisa maca konten ing kertu memori, sampeyan mungkin perlu

format kertu kasebut. Elinga yen kabeh konten ing kertu memori bakal kebusak yen kertu

diformat.

Ndeleng status memori

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan.

Ndeleng jumlah RAM sing kosong lan sing wis dienggo

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi > Mlaku.

Mbusak memori cache kanggo kabeh aplikasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan.

3

Tutul

Data cache > OK.

Yen memori cache dibusak, sampeyan ora bakal kelangan informasi utawa setelan penting.

114

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngirim file media menyang kertu memori

1

Pesthekake kertu memori wis dilebokake ing piranti.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Panyimpenan > Kirim data menyang kertu SD.

4

Tandhani jinis file sing arep dikirim menyang kertu memori.

5

Tutul

Kirim.

Mindhah aplikasi menyang kertu memori

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Tutul aplikasi sing arep dipindhah, banjur tutul

Pindhah menyang kertu SD.

Sawetara aplikasi ora bisa dipindhah menyang kertu memori.

Ngendhekake aplikasi lan layanan sing mlaku

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi > Mlaku.

3

Pilih aplikasi utawa layanan, banjur tutul

Stop.

Format kertu memori

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Panyimpenan > Busak kertu SD.

3

Kanggo ngonfirmasi, tutul

Busak kertu SD > Busak kabeh

Kabeh isi ing kertu memori dadi kebusak yen kertu diformat. Pesthekake yen sampeyan wis

nggawe serep kabeh data sing arep disimpen sadurunge format kertu memori. Kanggo

nggawe serep konten, sampeyan bisa nyalin konten kasebut menyang komputer. Kanggo

katrangan sajangkepe, waca