Sony Xperia E4g - Ngatur file nggunakake komputer

background image

Ngatur file nggunakake komputer

ing kaca 115 .

Ngatur file nggunakake komputer

Gunakake sambungan kabel USB antarane komputer Windows

®

lan piranti sampeyan

kanggo mindhah lan ngatur file. Yen piranti loro mau wis sinambung, seret lan selehake

isi ing antarane piranti lan komputer, utawa antarane simpenan internal piranti lan kertu

SD, kanthi nggunakake file explorer komputer.

Yen sampeyan duwe PC utawa komputer Apple

®

Mac

®

, sampeyan bisa gunakake

Xperia™ Companion kanggo ngakses sistem file piranti sampeyan.

Ngirim file nggunakake mode kirim Media liwat Wi-Fi

®

Sampeyan bisa ngirim file ing antarane piranti lan piranti liyane sing kompatibel MTP,
kayata komputer, nggunakake sambungan Wi-F

®

. Sadurunge nyambungake, sampeyan

kudu luwih dhisik nggathukake piranti loro kasebut. Yen sampeyan lagi ngirim musik,

video, gambar utawa file media liyane ing antarane piranti lan komputer, sing paling apik

nggunakake aplikasi Media Go™ ing komputer. Media Go™ ngowahi file media supaya

bisa digunakake ing piranti sampeyan.

Supaya bisa nggunakake fitur iki, sampeyan butuh piranti sing mbisakake Wi-Fi

®

sing

ndhukung kirim Media, contone, komputer sing nganggo Microsoft

®

Windows Vista

®

utawa

Windows

®

7.

Nyiyapake nganggo piranti kanthi nirkabel karo komputer

1

Pesthekake yen mode Transfer media ing piranti wis aktif. Mode iki biasane wis

aktif saka gawane.

2

Pesthekake fungsi Wi-Fi

®

diuripake.

3

Saka Layar ngarep, tutul .

4

Golek banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Sambungan USB.

5

Tutul

Pasang karo PC, banjur tutul Banjur.

6

Turuti prentah ing layar kanggo ngrampungake proses persiyapan.

115

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyambung kanthi nirkabel karo piranti sing gegathukan

1

Pesthekake yen mode Transfer media ing piranti wis aktif. Mode iki biasane wis

aktif saka gawane.

2

Pesthekake yen fungsi Wi-Fi

®

wis urip.

3

Saka Layar ngarep, tutul .

4

Golek banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Sambungan USB.

5

Pilih piranti sing gegathukan sing arep disambungake, banjur tutul

Sambung.

Medhot sambungan saka piranti gegathukan

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Sambungan USB.

3

Pilih piranti sing digathukake sing arep dipedhot.

4

Tutul

Pedhot sambungan.

Medhot gegathukan karo piranti liya

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Konektivitas Xperia™ > Sambungan USB.

3

Pilih piranti sing digathukake sing arep dipedhot.

4

Tutul

Pedhot.