Sony Xperia E4g - Nggoleki piranti sing ilang

background image

Nggoleki piranti sing ilang

Yen sampeyan nduweni akun Google™, layanan web my Xperia bisa nulung sampeyan

nemokake lan ngamanake piranti yen sampeyan nate kelangan. Sampeyan bisa:

Nemokake piranti ing peta.

Munekake tandha sanajan piranti ing mode bisu.

111

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngunci piranti saka kadohan lan nyetel supaya piranti nuduhake informasi kontak

sampeyan kanggo sapa wae sing nemokake piranti kasebut.

Minangka cara terakhir, mbusak memori internal lan eksternal piranti saka kadohan.

Layanan my Xperia bisa uga ora kasedhiya ing kabeh negara/wilayah.

Ngaktifake layanan my Xperia

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Keamanan > my Xperia > Aktifake.

3

Tandhani kothak centhang, banjur tutul

Tampa.

4

Yen dijaluk, mlebua ing akun Sony Entertainment Network, utawa gawe akun

anyar yen sampeyan durung duwe.

5

Aktifake layanan lokasi ing piranti yen fungsi iki durung diaktifake.

Kanggo masthekake yen layanan my Xperia bisa nemokake piranti sampeyan, bukak

myxperia.sonymobile.com

lan mlebu nganggo akun Google™ utawa Sony Entertainment

Network sing wis diatur ing piranti sampeyan.