Sony Xperia E4g - Pralatan komputer

background image

Pralatan komputer

Ana pirang-pirang alat sing sumadhiya kanggo mbantu nyambung piranti sampeyan

menyang komputer lan ngatur konten kayata kontak, film, musik, lan foto.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion iku piranti lunak komputer karo kumpulan alat lan aplikasi sing bisa

sampeyan gunakake nalika nyambung piranti menyang komputer. Dengan Xperia™

Companion, sampeyan bisa:

Anyari utawa dandani piranti lunak piranti sampeyan.

Pindhah isi saka piranti nggunakake Xperia™ Transfer.

Gawe serep lan pulihake konten ing komputer sampeyan.

Selarasake isi multimedia – isi kamera, musik lan dhaptar lagu antarane piranti sampeyan

lan komputer.

Jlajahi file ing piranti.
Yen arep nganggo Xperia™ Companion, sampeyan kudu duwe komputer sing

kasambung Internet sing nggunakake salah siji sistem operasi iki:

Microsoft

®

Windows

®

7 utawa luwih anyar

Mac OS

®

X 10.8 utawa luwih anyar

Sampeyan bisa ngundhuh Xperia™ Companion ing http://support.sonymobile.com/

global-en/tools/xperia-companion.

109

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Media Go™ kanggo Microsoft

®

Windows

®

Aplikasi Media Go™ kanggo komputer Windows

®

mbantu mindhah foto, video, lan

musik antarane piranti sampeyan lan komputer. Kanggo maca luwih akeh bab gunakake

aplikasi Media Go™, pindhah menyang http://mediago.sony.com/enu/features.
Yen arep nggunakake aplikasi Media Go™, sampeyan kudu duwe salah sijining sistem

operasi iki:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®