Sony Xperia E4g - Wiwiti maneh lan mulihake piranti

background image

Wiwiti maneh lan mulihake piranti

Sampeyan bisa meksa piranti mati yen piranti mandheg respone utawa ora gelem wiwit

maneh kaya lumrahe. Ora ana setelan utawa data pribadhi sing bakal kebusak.
Piranti bisa uga dipulihake menyang setelan asli pabrik. Tumindak iki kadhangkala perlu

yen piranti mandheg nduwe fungsi mlaku, nanging wigati sing yen sampeyan pengin

supaya data penting, sampeyan kudu pisanan gawe serep data iki menyang kertu

118

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

memori utawa memori non-internal. Kanggo informasi liyane, waca

Nggawe serep lan

mulihake isi piranti

ing kaca 116 .

Piranti sampeyan ora bisa diuripake utawa sampeyan pengin mulihake software piranti

sampeyan, sampeyan bisa gunakake Xperia™ Companion kanggo reparasi piranti

sampeyan. Kanggo informasi luwih lengkap babagan gunakake Xperia™ Companion,

deleng

Pralatan komputer

.

Piranti sampeyan bisa gagal wiwit maneh yen baterei kesithiken. Sambungake piranti menyang

pangisi daya lan coba wiwit maneh.

Meksa piranti supaya wiwit maneh

1

Penet terus tombol daya .

2

Ing menu sing mbukak, tutul

Wiwiti maneh, banjur tutul OK kanggo konfirmasi.

Piranti wiwit maneh kanthi otomatis.

Mateni piranti kanthi meksa

1

Copot tutup mburi.

2

Nganggo pucuk bolpen utawa barang sing padha, penet tombol OFF.

Aja nganggo barang landhep amarga bisa ngrusak tombol OFF.

Mulihake menyang setelan data pabrik

Supaya telpon ora rusak kanthi permanen, aja miwiti maneh telpon nalika lagi mroses prosedur

pamulihan.

1

Sadurunge miwiti, pesthekake yen sampeyan gawe serep data wigati sing

kesimpen ing memori internal piranti menyang kertu memori utawa memori non

internal liyane.

2

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul lambang layar aplikasi .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Gawe serep & pamulihan > Reset data pabrik.

4

Kanggo mbusak informasi, kayata gambar lan musik, saka panyimpenan internal,

tandhani kothak centhang

Busak panyimpenan internal.

5

Tutul

Pulihake telpon.

6

Yen perlu, gambar pola bukak kunci layar sampeyan, utawa tik sandhi bukak

kunci layar utawa PIN sampeyan yen arep nerusake.

7

Kanggo konfirmasi, tutul

Busak kabeh.

Piranti sampeyan orang balik menyang versi piranti lunak Android™ sadurunge nalike mulihake

data pabrik.

Yen sampeyan lali sandhi bukak kunci layar, PIN utawa pola, sampeyan bisa gunakake fitur

reparasi piranti ing aplikasi Xperia™ Companion ing mbusak lapisan keamanan. Sampeyan

kudu menehi rincian login akun Google kanggo nglakokake operasi ini. Kanthi nglakokake fitur

reparasi, sampeyan nginstal maneh piranti lunak kanggo piranti sampeyan lan bisa kelangan

sawetara data pribadhi nalika proses.

119

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndandani piranti lunak piranti nggunakake Xperia™ Companion

Sadurunge ndadani piranti lunak, pesthekake yen sampeyan ngerti kredensial Google™

sampeyan. Gumantung saka setelan keamanan sampeyan, sampeyan bisa uga butuh ngetik

supaya bisa miwiti piranti sawise ndadani piranti lunak.

1

Pesthekake yen Xperia Companion wis diinstal ing PC utawa Mac

®

.

2

Bukak piranti lunak Xperia™ Companion ing komputer lan penet

Software repair

ing layar utama.

3

Tindakake instruksi sing katon ing layar kanggo nginstal ulang piranti lunak lan

ngrampungake servis.