Sony Xperia E4g - Ngatur pesen email

background image

Ngatur pesen email

Ngurutake email

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Sadurunge nggunakake sawetara akun email, tutul

banjur pilih akun sing arep

diurutake, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun. Yen sampeyan arep

ngurutake kabeh akun email sanalika, tutul

, banjur tutul

Kothak mlebu

gabungan.

4

Tutul , banjur tutul

Urutake.

5

Pilih pilihan ngurutake.

Nlusur email

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Sadurunge nggunakake sawetara akun email, tutul

banjur pilih jeneng akun

sing arep dipriksa, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun. Yen

sampeyan arep nlusur kabeh akun email sanalika, tutul

, banjur tutul

Deleng

gabungan.

3

Tutul .

4

Tik teks sing ditlusur, banjur tutul ing papan tombol.

5

Kasil tlusur katon ing dhaptar sing diurutake miturut tanggal. Tutul email sing arep

dibukak.

Ndeleng kabeh folder ing akun email siji

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Yen sampeyan nggunakake sawetara akun, tutul

banjur pilih akun sing arep

dipriksa.

3

Ing akun sing arep dipriksa, pilih

Tampilake kabeh folder.

Mbusak pesen email

Ing kothak mlebu email, gulung cepet pesen sing arep dibusak ing sisih tengen.

Mindhah pesen email menyang folder liyane

1

Ing kothak mlebu email, gulung cepet pesen sing arep dipindhah menyang kiwa.

2

Tutul

Pindhah, banjur pilih folder.