Sony Xperia E4g - Ngirim lan nampa email

background image

Ngirim lan nampa email

1

Deleng dhaptar akun email lan folder paling anyar

2

Nulis email anyar

3

Nlusur email

4

Ngakses setelan lan pilihan

5

Dhaptar email

Ngundhuh pesen email anyar

Yen kothak mlebu email mbukak, usap mudhun ing dhaptar pesen.

Sadurunge nyoba ngundhuh pesen email anyar, pesthekake sambungan data mlaku. Kanggo

informasi luwih lengkap babagan mesthekake sambungan data sing apik, deleng

Setelan

Internet lan MMS

ing kaca 27 .

62

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Maca email

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Sadurunge nggunakake sawetara akun email, tutul

banjur pilih akun sing arep

dipriksa, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun. Yen sampeyan pengin

mriksa kabeh akun email bebarengan, tutul

, banjur tutul

Kothak mlebu

gabungan.

4

Ing kothak mlebu email, gulung munggah utawa mudhun banjur tutul email sing

arep diwaca.

Nggawe lan ngirim email

1

Saka Layar ngarep, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Sadurunge nggunakake saperangan akun email, tutul

banjur pilih akun sing

arep dianggo kirim email, banjur tutul

Kothak mlebu ing menu tarik mudhun.

3

Tutul , banjur tik jeneng utawa alamat email panampa, utawa tutul banjur pilih

panampa siji utawa luwih saka dhaptar Kontak.

4

Tik judhul email lan teks pesen, banjur tutul .

Mbales pesen email

1

Ing kothak mlebu email, golek banjur tutul pesen sing arep diwales, banjur tutul

Wales utawa Wales kabeh.

2

Tik walesan, banjur tutul .

Nerusake email

1

Ing kothak mlebu email, golek banjur tutul pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake.

2

Tik alamat email panampa kanthi manual, utawa tutul lan pilih panampa saka

dhaptar kontak.

3

Tik pesen teks, banjur tutul .

Ndeleng lampiran email

1

Golek lan tutul email sing amot lampiran sing arep dideleng. Pesen email sing

nganggo lampiran dituduhake dening .

2

Sawise pesen email mbukak, tutul

Amot. Lampiran wiwit ngundhuh.

3

Sawise lampiran rampung diundhuh, tutul

Deleng.

Nyimpen alamat email pangirim menyang kontak

1

Goleki lan tutul pesen ing kothak mlebu email.

2

Tutul jeneng pangirim, banjur tutul

OK.

3

Pilih kontak sing ana, utawa tutul

Gawe kontak anyar.

4

Owahi informasi kontak, yen gelem, banjur tutul

Rampung.