Sony Xperia E4g - Panel pratinjau email

background image

Panel pratinjau email

Panel pratinjau kasehiya yen sampeyan ndeleng lan maca pesen email. Yen diaktifake,

panel iki bisa digunakake kanggo ndeleng dhaptar pesen email lan siji pesen email sing

dipilih kanthi bareng.

63

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngganti setelan panel pratinjau email

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul , banjur golek lan tutul

Email.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan > Bagi pandelengan.

3

Pilih salah siji opsi, utawa kombinasi opsi, banjur tutul

OK.

Maca pesen email nganggo panel pratinjau

1

Pesthekake yen panel pratinjo wis urip.

2

Bukak kothak mlebu emai.

3

Gulung munggah utawa mudhun lan tutul pesen email sing arep diwaca.

4

Kanggo ndeleng pesen email ing format layar wutuh, seret garis pamisah (sing

panggonane ing antarare dhaptar lan awak email).

5

Kanggo bali menyang tampilan kothak mlebu biasa, tutul garis pamisah maneh.