Sony Xperia E4g - Menu layar ngarep Album

background image

Menu layar ngarep Album

Liwat menu layar ngarep Album, sampeyan bisa nlusuri kabeh album foto, kalebu album

foto lan video sing dijupuk nganggo kamera lan konten sing dibagi kanthi online liwat

layanan kayata PlayMemories Online, Picasa™, lan Facebook. Nalika wis mlebu

menyang layanan kasebut, sampeyan bisa ngatur konten, komentar ing foto lan video,

lan ndeleng komentar saka kanca. Saka aplikasi Album, sampeyan bisa nambahake

89

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

tandha menyang foto, nindakake tugas pangowahan dhasar, lan nggunakake metode

kayata teknologi nirkabel Bluetooth® lan email kanggo mbagi konten.

1

Ndeleng foto lan video nganggo layanan PlayMemories Online

2

Bali menyang layar ngarep aplikasi Album

3

Ndeleng foto lan video sing dijupuk nganggo kamera piranti

4

Ndeleng kabeh foto lan video sing disimpen menyang piranti ing macem-macem folder

5

Ndeleng foto lan video favorit

6

Ndeleng kabeh foto sing ana praupane

7

Ndeleng foto ing mode peta utawa globe

8

Ndeleng potret lan video ing jaringan sing padha

9

Ndeleng foto lan video ing Facebook™

10 Ndeleng foto lan video ing Picasa™

11 Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng konten

Layanan PlayMemories Online ora kasedhiya ing kabeh negara utawa wilayah.

Ndeleng potret saka layanan online ing Album

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Album lagu, banjur seret pinggir kiwa layar ngarep Album menyang

tengen.

3

Tutul layanan online sing dipengini, banjur tindakake instruksi ing layar kanggo

miwiti. Kabeh album sing wis diunggah lan kasedhiya kanthi online bakal

ditampilake.

4

Tutul samubarang album kanggo ndeleng isine, banjur tutul potret ing album

kasebut.

5

Gulung cepet nengen kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung

cepet nengen kanggo ndeleng potret utawa video sadurunge.