Sony Xperia E4g - Ndeleng potret lan video

background image

Ndeleng potret lan video

Gunakake Album kanggo ndeleng foto lan muter video sing dijupuk nganggo kamera,

utawa ndeleng isi sing padha sing disimpen ing piranti. Kabeh potret lan video

ditampilake ing tampilan kothak kanthi urutan kronologis.

1

Tutul lambang kanggo mbukak layar menu omah Album.

2

Deleng opsi menu.

3

panuduhan urut kabeh gambar, utawa sing ditambahke nang favorit sampeyan.

4

seret pinggir kiri layar nang kanan kanggo mbukak layar ngarep menu Album.

5

Tanggal item ing gugus

6

Tutul potret utawa video kanggo dideleng

7

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi

Ndeleng foto lan video

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Album lagu.

3

Tutul foto utawa video sing arep dideleng, banjur tutul

Album lagu > Mung

sepisan.

4

Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet

nengen kanggo ndeleng potret utawa video sadurunge.

Yen sampeyan pengin nggenti aplikasi sing wis dipilih minangka gawan supaya tansah

mbukak foto utawa video, tutul

Setelan > Aplikasi lan usap menyang tab Kabeh, banjur pilih

aplikasi lan tutul

Busak gawan ing ngisore Luncurake kanthi gawan.

Yen orientasi layar ora genti kanthi otomatis nalika sampeyan muter piranti iku kanthi

dimiringake, tandhani kothak centhang

Puter layar otomatis ing ngisore Setelan > Tampilan >

Puteran layar.

Nggenti ukuran gambar cilik

Nalika ndeleng gambar cilik potret lan video ing Album, biyak driji loro kanggo

nggedhekake, utawa jiwitake driji loro kanggo nyilikake.

Zoom foto

Nalika ndeleng potret, biyak driji loro kanggo nggedhekake, utawa jiwitake driji kanggo

nyilikake.

86

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nonton slide show potret

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Panuduhan urut kanggo wiwit muter kabeh potret ing album.

2

Tutul potret kanggo mungkasi slide show.

Muter video

1

Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diputer.

2

Tutul , banjur tutul

Film > Mung sepisan.

3

Yen kontrol pamuteran ora ditampilake, tutul layar kanggo nampilake. Kanggo

ndhelikake kontrol, tutul layar maneh.

Ngaso video

1

Nalika video diputer, tunyuk layar kanggo nuduhake kontrol.

2

Tunyuk .

Maju lan mundur cepet video

1

Nalika video diputer, tunyuk layar kanggo nuduhake kontrol.

2

Seret panandha garis progres ngiwa kanggo mundur cepet, utawa nengen

kanggo maju cepet.

Ngatur volume video

Pencet tombol volume.