Sony Xperia E4g - Jaringan pribadi virtual (VPN)

background image

Jaringan pribadi virtual (VPN)

Gunakake piranti kanggo nyambung menyang jaringan pribadi virtual (VPN), sing ngidini

sampeyan ngakses sumber daya ing sanjerone jaringan lokal aman saka jaringan umum.

Umpamane, sambungan VPN umume digunakake dening perusahaan lan institusi

pendidikan kanggo pangguna sing perlu ngakses intranet lan layanan internal liyane yen

pangguna lagi ana njaban jaringan internal, umpamane, nalika lagi lelungan.
Sambungan VPN bisa disiyapake kanthi nganggo cara akeh, gumantung saka jaringan.

Sawetara jaringan bisa uga njaluk sampeyan nransfer lan nginstal sertifikat keamanan ing

piranti. Kanggo informasi sing luwih rinci babagan carane nyiyapake sambungan

menyang jaringan pribadhi virtual, hubungi administrator jaringan perusahaan utawa

organisasi sampeyan.

Nambah jaringan pribadi virtual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Liyane... > VPN.

3

Tutul .

4

Pilih jinis VPN sing arep ditambahake.

5

Ketik setelan VPN sampeyan.

6

Tutul

Simpen.

Nyambung menyang jaringan pribadi virtual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Liyane... > VPN.

3

Ing dhaptar jaringan sing kasedhiya, tutul VPN sing pengin disambungake.

4

Ketik informasi sing dijaluk.

5

Tutul

Sambungake.

Medhot sambungan saka jaringan pribadi virtual

1

Tutul baris status kanggo mbukak panel Kabar.

2

Tutul kabar sambungan VPN kanggo mateni.

32

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.