Sony Xperia E4g - Milih jaringan seluler

background image

Milih jaringan seluler

Piranti kanthi otomatis ngoper saka antarane jaringan seluler gumantung ing jaringan

seluler apa sing kasadhiya ing panggonan sampeyan. Sampeyan uga bisa kanthi manual

nyetel piranti kanggo ngakses mode jaringan seluler tartamtu, contone, LTE, WCDMA or

GSM.

31

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Milih mode jaringan

1

Saka Layar ngarepsampeyan, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler.

3

Tutul

Mode jaringan, banjur pilih mode jaringan.

Milih jaringan liya sacara manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler > Operator jaringan.

3

Tutul

Mode tlusuran, banjur pilih Manual.

4

Pilih jaringan.

Yen sampeyan milih jaringan sacara manual, piranti ora bakal nggoleki jaringan liya, senajan

sampeyan pindhah menyang sanjabane jangkoan jaringan sing dipilih sacara manual mau.

Ngaktifake pilihan jaringan otomatis

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler > Operator jaringan.

3

Tutul

Mode tlusuran > Pilih otomatis.