Sony Xperia E4g - Nganggo bareng sambungan data seluler

background image

Nganggo bareng sambungan data seluler

Sampeyan bisa nganggo bareng sambungan data seluler piranti nganggo komputer siji

kanthi nganggo kabel USB. Proses iki disebut nambatake USB. Sampeyan uga bisa

enggo bareng sambungan data piranti karo wolung piranti sanalika, kanthi ngowahi

telpon dadi hotspot Wi-Fi® portabel. Yen sambungan data seluler piranti kasil dienggo

bareng, piranti sing nganggo bareng bisa nggunakake sambungan data piranti

sampeyan, misale, kanggo njelajah Internet, ngundhuh aplikasi, utawa ngirim lan nampa

email.

Sampeyan perlu nyiyapake komputer kanggo netepake sambungan jaringan liwat kabel USB.

Bukak www.android.com/tether kanggo informasi sing paling anyar.

Enggo bareng sambungan data nggunakake kabel USB

1

Mateni kabeh sambungan kabel USB menyang piranti.

2

Nggunakake kabel USB sing digawakake bareng karo telpon, sambung piranti

menyang komputer.

3

Saka Layar ngarep, tutul .

4

Golek lan tutul

Setelan > Liyane... > Sambung jaringan & hotspot portebel.

5

Wenehi tandha kothak centhang

Sambungan USB, banjur tutul OK yen dijaluk.

ditampilake ing garis status sawise sambung.

6

Kanggo endhegake enggo bareng sambungan data, busak centhang ing kothak

Sambungan USB, utawa jabut kabel USB kanggo.

Sampeyan ora bisa enggo bareng sambungan data piranti lan kertu SD liwat kabel USB

bebarengan.

Nggunakake piranti sampeyan minangka hotspot Wi-Fi® portabel

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Liyane... > Sambung jaringan & hotspot portebel.

3

Tutul

Setelan hotspot Wi-Fi portabel > Atur hotspot Wi-Fi.

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis keamanan, tutul kolom

Keamanan. Yen dijaluk, tik sandhi.

6

Tutul

Simpen.

7

Tutul lan wenehi tandha ing kothak centhang

Hotspot Wi-Fi portebel.

8

Yen dijaluk, tutul

OK kanggo konfirmasi. katon ing garis status sawise hotspot

Wi-Fi® portabel urip.

9

Kanggo ngendhegake koneksi data liwat Wi-Fi®, busak tandha ing kothak

centhang

Hotspot Wi-Fi portebel.

Nggenti jeneng utawa ngamanake hotspot portabel

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek lan tutul

Setelan > Liyane... > Sambung jaringan & hotspot portebel.

3

Tutul

Setelan hotspot Wi-Fi portabel > Atur hotspot Wi-Fi.

4

Tik

Jeneng jaringan (SSID) kanggo jaringan.

5

Kanggo milih jinis keamanan, tutul kolom

Keamanan.

6

Yen dijaluk, tik sandhi.

7

Tutul

Simpen.