Sony Xperia E4g - Ngontrol panggunaan data

background image

Ngontrol panggunaan data

Sampeyan bisa tetep nglacak jumlah data sing dikirim menyang lan saka piranti liwat

data seluler sampeyan utawa sambungan Wi-Fi® sajrone wektu tartamtu. Contone,

sampeyan bisa ndeleng jumlah data sing digunakake dening aplikasi individu. Kanggo

30

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

data sing dikirim liwat sambungan data seluler, sampeyan uga bisa nyetel panggunaan

tandha bebaya lan watesan kanggo nyingkiri prabeya tambahan.

Nyetel setelan panggunaan data bisa nulung supaya sampeyan tetep luwih bisa ngontrol

panggunaan data nanging ora bisa njamin prabeya ora tambah.

Nguripake utawa mateni kiriman data

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggunan data.

3

Seret tandha geser ing jejere

Lalu lintas data seluler kanggo nguripi utawa mateni

kiriman data.

Nalika kiriman data dipateni, piranti sampeyan isih bisa ngadakake sambungan Wi-Fi® lan

Bluetooth®.

Nyetel tandha bebaya panggunan data

1

Pesthekake lalu lintas data seluler urip.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Temokake banjur tutul

Setelan > Panggunan data.

4

Kanggo nyetel tingkatan tandha bebaya, seret garis tandha bebaya menyang

angka sing dikarepake. Sampeyan nampa kabar tandha bebaya nalika cacahing

lalu lintas data nyedhaki tingkatan sing disetel.

Nemtokake wates panggunan data seluler

1

Pesthekake lalu lintas data seluler urip.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Temokake banjur tutul

Setelan > Panggunan data.

4

Centhang kothak

Watesi panggunan data seluler yen durung ditandhani, banjur

tutul

OK.

5

Yen arep nemtokake wates panggunan data, seret garis sing gegayutan menyang

angka sing dikarepake.

Nalika panggunan data seluler tekan wates sing ditemtokake, lalu lintas data seluler ing piranti

bakal otomatis mati.

Ngendhalekake panggunan data seluler saben aplikasi

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Panggunan data.

3

Temoakke banjur tutul aplikasi sing dikarepake.

4

Centhang kothak

Watesi data latar mburi.

5

Kanggo ngakses setelan sing luwih kusus kanggo aplikasi kasebut (yen ana), tutul

Deleng setelan aplikasi banjur gaweya owah-owahan sing dikarepake.

Performa saben aplikasi bisa kena pengaruh yen sampeyan ngowahi setelan panggunan data

sing gegandhengan.

Ndeleng data sing dikirim liwat Wi-Fi®

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggunan data.

3

Tutul , banjur wenehi tandha kothak

Tampila. panggun. Wi-Fi yen durung

diwenehi tandha.

4

Tutul tab

Wi-Fi.