Sony Xperia E4g - Setelan Internet lan MMS

background image

Setelan Internet lan MMS

Kanggo ngirim pesen multimedia utawa ngakses internet nalika ora ana jaringan Wi-Fi®

sing sumadhiya, sampeyan kudu duwe sambungan data seluler sing bisa fungsi lan

duwe setelan Internet lan MMS (Multimedia Messaging Service) sing bener. Deleng tips-

tips iki:

Kanggo jaringan seluler lan operator umume, setelan internet lan MMS wis diinstal

sadurunge ing piranti sampeyan. Sampeyan banjur bisa wiwit nganggo internet lan

langsung bisa ngirim pesen multimedia.

Ing sebageyan kahanan, sampeyan oleh opsi kanggo ngundhuh setelan internet lan

MMS sanalika nguripake piranti sawise kertu SIM dilebokkake. Sampeyan uga bisa

ngundhuh setelan iki liya wektu saka menu Setelan.

Sampeyan bisa kapan wae sacara manual nambah, nggenti, utawa mbusak setelan

internet lan MMS ing piranti. Yen sampeyan ora sengaja nggenti utawa mbusak setelan

internet utawa MMS, undhuh setelan internet lan MMS maneh.

Yen sampeyan ora bisa entuk dalan internet ing jaringan seluler utawa yen olahpesen

multimedia ora aktif, senajan setelan internet lan MMS wis kasil diundhuh menyang

piranti sampeyan, deleng tips-tips atas masalah kanggo piranti sampeyan ing

www.sonymobile.com/support/

kanggo masalah cakupan jaringan, data seluler, lan

MMS.

Yen mode STAMINA urip kanggo nyimpen daya, kabeh kiriman data mobile ngaso nalika layar

mati. Yen iki nyebabake masalah sambungan, coba alangi sawetara aplikasi layanan saka

ngaso, atau pateni mode STAMINA sawetara. Kanggo informasi liyane, waca

Ringkesan fitur

mode STAMINA

ing kaca 113 .

Ndownload setelan Internet lan MMS

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane... > Setelan Internet.

3

Tutul

Tampa. Nalika setelan wis kasil diundhuh, katon ing garis status lan data

seluler diuripake kanthi otomatis.

Yen setelan ora bisa diundhuh menyang piranti sampeyan, priksa kakuwatan sinyal jaringan

seluler. Pindhaha menyang njaba sing tanpa aling-aling utawa nyedhaka menyang jendhela

banjur coba maneh.

Mriksa manawa data seluler urip utawa mati

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler.

3

Priksa manawa kothak

Lalu lintas data seluler wis dicenthang apa durung.

27

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambah setelan Internet lan MMS kanthi manual

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler.

3

Tutul

Jeneng Jalur Akses > .

4

Tutul

Jeneng lan ketik jeneng sing dipengini.

5

Tutul

APN banjur ketik jeneng jalur akses.

6

Ketik kabeh informasi liyane sing diperlokake. Yen sampeyan ora weruh apa wae

informasi sing diperlokake, hubungi operator jaringan kanggo rincian luwih

lengkap.

7

Yen wis rampung, tutul , banjur tutul

SIMPEN.

8

Kanggo milih APN sing bubar ditambahake, tutul tombol radio ing jejere jeneng

APN. Yen wis dipilih, APN iki dadi APN gawan kanggo Internet lan layanan MMS.

Ndeleng setelan Internet lan MMS sing diundhuh

1

Saka Layar ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane... > Jaringan seluler.

3

Tutul

Jeneng Jalur Akses.

4

Kanggo ndeleng rincian luwih akeh, tutul item sing wis sadhiya.

Yen sampeyan duwe sambungan sumadhiya luwih saka siji, sambungan jaringan sing aktif

katon saka tombol sing ditandhani.